صدای پای فاشیسم – یادداشت های پراکنده

ظاهرا دنیای سرمایه خود را برای چرخش به سمت فاشیسم 21 آماده می کند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که علت گرایش مردم به طرف احزاب سیاسی افراطی و فاشیست تنها به این خاطر است که از کارکرد احزاب اصلی سیاسی که طی چند دهه اخیر زمام قدرت را در دست داشته اند، به […]

معنای «مرحوم رجوی» – نوشته شده 1396

پیش زمینه پس از بازتکثیر «فعالیت سایت دیدگاه» (31 خرداد 1396) در صفحه فیسبوک، چند «کامنت» به آن اضافه شد. دوستی می پرسد « راستش آخرش هم نفهمیدم دلیل «مرحوم» خواندن مسعود رجوی چه بود؟!!!!» و….پیش از آغاز می خواهم از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران برای سطوری که در پایین […]

استراتژی، کانون آن، و آنچه هست – پیشگفتار(متن کامل – فصل اول) – نوشته شده 2014/1393

متاسفانه هنوز نتوانسته ام متن فصل 2 را پیدا کنم. متن فصل اول با نمودار (پ.د.اف) علی ناظر متن فصل اول – بدون نمودار بخش پیش روی، پیشگفتار سلسله نوشتار “استراتژی، کانون آن، و آنچه که هست” به برخی مفاهیم و واژه های پایه اشاره می کند، تا در فرصتهای بعدی برخی از این نکات […]

دیدگاهی سوم به انتخابات، روند چرخش نظام، و اپوزیسیون (کامل)

دیدگاهی سوم به انتخابات، روند چرخش نظام، و اپوزیسیون (پ.د.اف – همراه با نمودارها) بدون نمودار– بخش1 در این سلسله نوشتار سعی می کنم به چند نکته بپردازم که تیتروار می شود آن را چنین خلاصه کرد: طبیعتا این سه مقوله با یکدیگر رابطه تنگاتنگی داشته، و بررسی هرکدام بدون واکاوی دیگری، نتیجه ای نادرست […]