یک پیام، یک التزام، یک بایست (نوشته شده 1388)

خانم مریم رجوی در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه به نکاتی اشاره کرده که در این مقطع از زمان حائز اهمیت است.

ایشان به چند محور اصلی که می تواند سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را تسریع و ممکن کند اشاره می کنند؛ از جمله:

 • همكارى هواداران مجاهدین با جنبشهاى اعتراضى در داخل
 • خواهان اقدام مشابهى از سوی دیگر رهبران اپوزيسيون
 • اتحاد عمل همه نيروها براى سرنگونى
 • مقابله با جناح خامنه ای بعنوان هدف اصلی
 • اتخاذ این موضع بوسیله سایر جنبشهاى اپوزيسيون
 • زمانبندی پروسه سرنگونی و شرط لازم

بی شک همسویی و همنوایی تمام نیروهای سرنگونی طلب گرد شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی»، و در راستای ایجاد جبهه وسیع، برای پایه ریزی حکومتی مبتنی بر مفاد بیانیه حقوق بشر، تنها راهکار است.

همبستگی ملی و تشکیل جبهه وسیع، بعنوان یک خواست ملی، تنها زمانی امکان پذیر است که نیروهای سیاسی مترقی و سرنگونی طلب خود را ملتزم به تحمل اندیشه مخالف دانسته و به دگراندیشان بعنوان دشمن ننگرند. نگارنده امیدوار است که پیام خانم رجوی، اولین گام در عملی شدن این خواست ملی باشد.

از سوی دیگر، این پیام، همچون طرح «همبستگی ملی» –  پیشنهادی شورای ملی مقاومت، که تنها در سطح یک پیشنهاد باقی ماند، می تواند بازدهی بجز پیشبرد اهداف دیپلماسی شورا نداشته باشد.

از یک جایگاه پراگماتیک و عملی، همبستگی ملی و جبهه وسیع، معنایی ندارد اگر مجاهدین در آن نقش آفرینی نکنند. آنها از توانمندی های لازم برای عملی شدن چنین نهادی برخوردارند، و این واقعیت را هیچ نیروی سرنگونی طلبی نمی تواند کتمان کند. درعین حال، هرچند برخورداری از امکانات لازم است، اما کافی نیست. شرط اصلی «خواستن» است.  «می توان و باید، اگر بخواهیم».

تا به آنجایی که من متوجه هستم و خوانده ام و مسائل را پیگیری کرده ام، و تنها بعنوان خلاصه ای از شنیده ها و گفته ها، دعوت خانم رجوی در این مصاحبه تنها زمانی عملی می شود که نکات واقعی زیر نیز در نظر گرفته شود:

 • شماری از نیروهای سرنگونی طلب به برخی از سیاستهای مجاهدین و شورا انتقاد دارند.
 • نیروهای سرنگونی طلب خواهان مرگ «حکومت اسلامی» و نه فقط مرگ «حکومت آخوندی» هستند. «جمهوری» بدون صفت «اسلامی»، خواست اکثر مردم عادی شرکت کننده در تظاهرات اخیر بوده است. این یکی از نکات اساسی است که همبستگی ملی و تشکیل جبهه وسیع را تاکنون با مشکل روبرو کرده است.
 • شورای ملی مقاومت (از جمله مجاهدین) بارها اعلام کرده اند که خواهان سکولاریسم و تکثرگرایی هستند. این خواست لازم است، اما کافی نیست. این باور و تعهد باید در عمل خود را به نمایش بگذارد. نمی توان به رسانه ای صفت «ملی» داد، اما یکسویه و در راستای احیای «اسلام» از آن بهره جست. در پاسخ به این انتقاد شنیده شده است که زحمت و کار و پشتیبانی مالی از مجاهدین است بنابراین برنامه های سیمای آزادی هم بنا به سلیقه مجاهدین تنظیم می شود.
 • مبارزات آزادیخواهانه چند دهه اخیر خانم رجوی، و نقشی که در پروسه افشای رژیم جمهوری اسلامی در سطح دنیا، داشته اند، غیر قابل انکار است، اما ایشان بعنوان شخصیتی که به سکولاریسم معتقد و حکومت ولایی را رد می کنند، موضع دوگانه ای با مفهوم «رهبر عقیدتی» داشته اند. این انتقاد وجاهتی ندارد اگر به گفتار خانم رجوی، نه بعنوان رئیس جمهور برگزیده یک نهاد سکولار، بلکه تنها بعنوان یک فرد، یک انسان، و یا عضوی از مجاهدین، با یک سری باور های شخصی، توجه داشته باشیم. اما بعنوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، که نهادی سکولار و غیر وابسته به اندیشه اسلام است، ایشان را ملتزم به دوری گزیدن از تبلیغ اندیشه اسلامی (از جمله رهبر عقیدتی) می کند.
 • آقای مسعود رجوی در سری مصاحبه های خود با عنوان «اصولی کیست» بر دو اصل تأکید داشته اند که یکی از آن دو، «اتحاد» است. واقعیت این است که در عرض 30 سال اخیر، اتحاد بین نیروها نه تنها افول داشته، بلکه تشتت و دوری گزیدن در اپوزیسیون رشد کرده است. خانم رجوی و نهادهای تحت مسئولیت ایشان، توانسته اند عظیم ترین نیروی دیپلماتیک، شامل وکیل و سناتور و حقوقدان و اسقف و شیوخ و روزنامه نگاران و …. را به زیر یک پرچم گردآورند، که دستاوردی است چشمگیر و ستایش برانگیز، اما همین نهاد از ایجاد جبهه وسیع، شامل نیروها و اندیشه ورزان و دگر اندیشان ایرانی و خودی و سرنگونی طلب، عاجز بوده است. دامنه فعالیت خانم رجوی در گسترده کردن این «خواست» مردمی، از زمان انتخابشان به «مقام رئیس جمهور برگزیده شورا» سیری نزولی داشته است. در این برهه از تاریخ، خانم رجوی، بعنوان یکی از رهبران سیاسی اپوزیسیون، می بایست این کمبود را مورد توجه قرار داده و شخصا در کارزاری که به هیچ وجه آسان نخواهد بود، موانع واقعی موجود و پیش روی را بردارند. این مهم، تنها زمانی انجام پذیر می شود که ایشان شخصا و عملا به خراب کردن «دیوار برلین» خود محوری در فرهنگ رایج مبارزاتی ما ایرانی ها، کمر همت ببندند. در غیر اینصورت، پیام رادیکال ایشان در این مصاحبه، در زیر غبار فراموشی مدفون خواهد شد.
 • در گوشه و کنار می خوانم و می شنوم که «همبستگی با چه کسی و برای چه هدفی؟» و در ادامه گفته می شود که نیروهای سرنگونی طلبی که از آنها نام برده می شود، به لحاظ کمّی از تعداد انگشتان یک دست هم کمترند، و کل اعضا و هواداران آنها نیز چشمگیر نیست. این طیف با توجه به این داده ها، بحث می کند که مجاهدین نباید وقت و انرژی صرف اتحاد با نیروهایی بکنند که به لحاظ کمی و کیفی نمی توانند در پروسه سرنگونی نقش آفرینی کنند. این منطق ظاهرا دارای وزن قابل توجهی است، اما در تضاد با چند نکته واقعی است.
  • اگر کمیت و کیفیت تنها ملاک باشد، هیچکدام از اعضای (غیر مجاهد) شورای ملی مقاومت به لحاظ کمی و یا کیفی نقش آفرین نیستند. تعداد کثیری از آنها تنها «منفرد و مستقل» هستند.
  • اگر کمیت و کیفیت ملاک تصمیم گیری و همبستگی باشد، دعوت خانم رجوی، و همچنین طرح همبستگی ملی، اگر از پایه غلط نباشد، حتما صوری بوده است. چون ایشان، پیش از فراخوان به همبستگی، از توان و قدرت بقیه نیروهای سرنگونی طلب مطلع هستند، اما بازهم بر همبستگی مصرند.
 • نکته دیگری که «مخالفین» همبستگی ملی ایراد می کنند این است که اگر همبستگی ملی خوب است، چرا بقیه نیروها خودشان چنین جبهه ای را تشکیل نمی دهند؟ آنها کار خودشان را بکنند، و بگذارند که مجاهدین هم کار خودشان را بکنند. این منطق هم بظاهر درست است، البته اگر خانم رجوی و شورا چنین دعوتی را هر از گاهی مطرح نکنند. اما از آنجایی که پیشنهاد دهنده «همبستگی ملی» شورا بوده است، آنها باید وارد گود شده و بدون انداختن توپ به میدان دیگران، برای «همبستگی» بین نیروهای سرنگونی طلب، در حد توان کوشا شوند، و اگر موفق نشدند، دوباره سعی کنند، و اگر نشد، سه باره سعی کنند. هدف از «اتحاد» تقویت قوای فیزیکی نیست، بلکه تقویت فرهنگ مبارزاتی است. بیانگر این است که «آلترناتیو» می تواند دیگران را تحمل کرده و همراه با دیگران (مخالفان سرسخت خود) دشمن را شکست دهد.
  خانم رجوی یکبار گفته اند که «می توان و باید». که اگر چنین است، و من فکر می کنم که چنین است، باید «همبستگی» انجام پذیر باشد. البته  می توان و باید، «اگر بخواهیم». در این دوران که گزارش لحظه به لحظه یک خیزش در داخل کشور از تمام تورهای امنیتی می گذرد و در سطح جهان به نمایش گذاشته می شود، و در زمانی که موضعگیری محسن رضایی، میرحسین موسوی، و یا رجوی با ده ها نظر و عکس العمل موافق و مخالف روبرو می شود، دیگر نمی توان به یک وعده که ره به جایی نخواهد برد، بسنده کرد. خانم رجوی، به مفهوم آنچه در این مصاحبه گفته اند متعهد شده اند. سوال ساده اینست که در عمل، چه برنامه ای دارند؟
 • اما تعهد عملی و تئوری مجاهدین و خانم رجوی فقط یکطرف معادله است. نیروهای دیگر باید با برخوردی مثبت و پیشرو به مجاهدین امکان عملی شدن این خواست ملی را بدهند. به نظر نگارنده، در زمانی که مردم، از آحاد و برداشتهای مختلف، گرد شعارهای سرنگونی طلبانه جمع شده اند، و شعار می دهند که «ما همه با هم هستیم»، نیروهای خارج از شورای ملی مقاومت باید خود زمینه ساز ایجاد جبهه وسیع بشوند، و به فراخوان مجاهدین برای همبستگی بگویند «بیا بیا». باید با بیان خواست های خود، مجاهدین را به این جبهه وسیع یک گام نزدیکتر کرد. دشمن برای «دزدی» انقلاب برنامه ریزی کرده است، باید این امکان را از دشمن گرفت. در غیر اینصورت زمانی که خانم رجوی برای سرنگونی تعیین کرده اند، دور از واقعیت و ذهنی خواهد بود.

سایت دیدگاه همچون همیشه آمادگی خود برای انتقال نظرها، دیدگاه ها، و ایجاد پُل ارتباطی بین روشنفکران و نیروهای سیاسی را اعلام می کند.

علی ناظر

12 دی 1388

———-

در صورتىكه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، رژيم آخوندى ظرف 12 ماه سقوط خواهد كرد

مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت در مصاحبه با خبرگزارى فرانسه خواهان اتحاد عمل همه نيروها براى سرنگونى ديكتاتورى آخوندى شد و گفت در صورتى كه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، رژيم آخوندى ظرف 12ماه سقوط خواهد كرد.
خبرگزارى فرانسه با عنوان ”رهبر ايرانى در تبعيد خواهان اتحاد اپوزيسيون شد“ نوشت: رهبر معروفترين جنبش اپوزيسيون ايران در تبعيد روز سهشنبه از تمامى مخالفان رژيم اسلامى تهران، خواهان اتحاد عمل براى سرنگونى حاكميت آخوندى شد.

مريم رجوى پرزيدنت شوراى ملى مقاومت ايران گفت هواداران او در حال همكارى با جنبشهاى اعتراضى اخير در خيابانهاى تهران هستند، خانم رجوى از رهبران اپوزيسيون خواهان اقدام مشابهى گرديد.
اين خبرگزارى افزود: مريم رجوى در پاريس به خبرگزارى فرانسه گفت ”اين يك فراخوان براى اتحاد، در بين تمامى كسانى است كه حكومت ولايتفقيه را رد مىكنند و خواهان برقرارى آزادى در ايران هستند“ .

خبرگزارى فرانسه در ادامه افزود: خانم رجوى گفت كه جنبش اعتراضى، به اقشار پايين رسيده و اكنون به تلاشى براى سرنگونى اين رژيم تبديل شده است. پرزيدنت شوراى ملى مقاومت از تمامى كسانى كه با رژيم فعلى مخالفند، خواست كه در پشت فراخوان به سرنگونى خامنهاى و خواست مردم ايران عليه ولايت آخوندها متحد شوند.
خانم رجوى گفت، ”آنچه كه جنبش عليه تقلبات انتخاباتى معرفى مىشد، به سرعت ناپديد شده و با جنبشى عميقتر كه هدف آن سرنگونى تماميت رژيم است جايگزين گرديده است“ .
خانم رجوى افزود، هم‌چنانكه شما در روز شنبه ديديد شعارهاى تظاهرات ”مرگ بر خامنهاى“ و ”مرگ بر حكومت آخوندها“ بود، خانم رجوى از ساير جنبشهاى اپوزيسيون خواهان اتخاذ اين موضع گرديد.
پرزيدنت شوراى ملى مقاومت گفت: در صحنه، در خيابانها، همه كسانى كه خواهان سرنگونى اين رژيم هستند با هم كار مىكنند ، و پيشبينى كرد اين حكومت در صورتى كه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، ظرف 12ماه سقوط خواهد كرد.

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=51385