امروز سایت خبرآنلاین بریده ویدیوهایی از سخنرانی های حسن روحانی در سالهای 1393، 1399 و 1400 را بهم وصل کرده و از آن چماقی برای […]