خمپاره باران لیبرتی
علی ناظر


 

بنا به اطلاعات دریافتی، کمپ لیبرتی دیروز مورد اصابت گلوله های خمپاره از خارج از کمپ قرار گرفته که منجر به جانباختن 6 نفر از ساکنین از جمله یک زن، و تعداد بیشتری مجروح شده است.

با ادای تسلیت به خانواده جانباختگان، و امید به بهبود هرچه سریعتر مجروحین، توجه عاجل مقامات عراقی که مسئول حفاظت این کمپ هستند را به علل وقوع این رویداد جلب می کنیم. ما از خواست مسئولین کمپ مبنی بر انتقال هرچه سریعتر به کشورهای امن حمایت کرده، و از صلیب سرخ و ملل متحد می خواهیم تا در اقدامی فوری جهت درمان مجروحین، و بازاسکان سریع ساکنین، از تکرار چنین رویداد فجیعی پیشگیری کنند.

علی ناظر

21 بهمن 1391

9 فوریه 2013

 Source: سایت بحرانIran's Crises  1998 - 2007   ©