صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)
علی ناظر


خمینی پیش از تبعید

 

اگر بخواهیم با نگرش و فرهنگ سیاسی جامع امروزی به حوادث سالهای 41-1343 که منجر به «قیام 15 خرداد» شد، بنگریم، چاره ای نخواهیم داشت به جز ارتجاعی خواندن علل پیدایش 15 خرداد. مشخص ترین بازتاب 15 خرداد را می توان انقلاب 22 بهمن 1357 دانست. نکته شایان توجه متن نقل قولها از آن دوران است. مقایسه آنچه در آن دوران گفته شد، و آنچه امروز توسط همان سخنوران، در ایران رخ می دهد، شایان تأمل و آموزنده است.

ادامه متن را در فورمت پ.د.اف مطالعه کنید.

 Source: سایت بحرانIran's Crises  1998 - 2007   ©