اردوگاه اشرف در عراق بار ديگر هدف راکت قرار گرفت
رادیو فردا


اردوگاه اشرف، مقر اعضای سازمان مجاهدين خلق، سه شنبه شب بار ديگر هدف راکت قرار گرفت .

خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های عراقی و سازمان مجاهدين خلق گزارش داده که اين  حمله در ساعت هشت شب صورت گرفته است اما تلفاتی نداشته است.

اين  دومين مورد از حمله به اردوگاه اشرف  ظرف سه روز گذشته است.

اردوگاه اشرف ،در شمال شرقی بغداد، محل استقرار سه هزار و ۴۰۰ نيروی سازمان مجاهدين خلق است.


 


 Source: رادیو فردا، 7 دی 1390Iran's Crises  1998 - 2007   ©