Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������� ��������


چند کلام با کاربران ديدگاه - 1
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


*ديدگاه هميشه مي خواهد پلاتفورمي ارائه دهد که رشد و آگاهي را نه به گونه اي صوري و کليشه اي، بلکه ريشه اي و مترقي و بالارونده امکان پذير کند. به همين خاطر، از اوائل ماه مرداد ستون «نظر کاربران» پايه ريزي شد. هدف، ايجاد تنظيم رابطه بين نگارنده يک متن (و يا محتواي يک خبر) و کاربر بود. به اين گونه که در پايان دريافت کليه نظرها، نگارنده بتواند در جمع بندي کار خود و ارتقاي نوشتار بعدي، کاري کيفي تر ارائه دهد. *ديدگاه بر اين باور است که بايد به هر پديده جديدي، مخصوصا وقتي به تمرين دموکراسي مرتبط ميشود، زمان داد تا جايگاه خود را پيدا کند، و اگر در راستاي «دليل وجودي» اش در حرکت نيست حذف شود. در اين مورد بخصوص (ستون نظر کاربران) زمان آن رسيده که به چند نکته پايه اي اشاره کنم: * نظر ارائه شده بايد در ارتباط مستقيم با تيتر و محتواي مطلب باشد * ستون نظر کاربران «چت روم» نيست، به همين خاطر «نظر» نه در پاسخ نظر دهنده (هاي) پيشين، بلکه در ارتباط با محتواي متن باشد. * به دلايلي که در بالا ذکر شد، اين دو «پيش فرض»، تاکنون، در مواردي رعايت نشده اند. * اگر کاربري مايل به دريافت نظر کاربر ديگري پيرامون نظر ارائه شده اش است، مي تواند اي ميل خود را همراه با نظرش قيد کند، تا ديگران بتوانند با وي مستقيما وارد گفتگو شود. (آنچه که بيش از همه مورد توجه من قرار گرفته است، استفاده از جملاتي است، که شايد در فرهنگ سياسي رايج باشد، اما در فرهنگ روزمره و عام رايج نيست و آن بي احترامي است، بطور مثال «تو بي سوادي»، «تو را چه به اين حرفها» (اين دومورد فقط براي مثال قيد شده است، ولي مطمئن هستم که کاربران خود به منظور من پي برده اند). واقعا اگر نمي توانيم بحثي مستدل، علمي، ريشه اي و مربوط به محتواي يک متن بکنيم، دليل و فشاري براي ابراز عقيده نيست. ناگفته روشن است که ديدگاه از اين پس چنين نظرهايي را درج نمي کند.) *در اين يکماه، نزديک به 630 نظر ثبت شده است، اما تعدادي در همين حدود هم حذف شده است. و هرچه از روز هاي اول دورتر مي شويم تعداد حذف اين گونه نظرها افزايش مي يابد. بي شک موافق هستيد که به اندازه کافي فضا و زمان براي جا افتادن اين امکان (ستون نظرکاربران) و تمرين دموکراسي داده شده است. * برخي از کاربران، از نقطه نظر دلسوزي، گاه و بي گاه نوشته اند که هراس دارند ديدگاه جولانگاه رژيم شود. من از اين کاربران بخاطر دلسوزي براي ديدگاه تشکر مي کنم، اما لازم است که تاکيد کنم که اين مهم را بسپاريد به خود من، اگر در اين 6.5 سال ضد تماميت رژيم مانده است، مطمئن باشيد که از اين پس هم به همان روال پيش خواهد رفت. *برخي ديگر از کاربران، با اسم مستعار و يا فقط با يک اسم اول، از جايگاه دفاع از نهاد هاي سياسي، نه تنها کمکي به اهداف عالي آن نهادها نمي کنند، بلکه پيام هاي آنها و مخصوصا نحوه ي نگارش آنها به ضد هدف تبديل مي شوند. خواهش مي کنم اجازه دهيد سازمانها خودشان نظرات خودشان در باره اهداف، خط مشي ها و کارکردهايشان را توضيح دهند. خواهش مي کنم به اين نتيجه برسيد که هيچ نگارنده اي سخنگوي هيچ سازماني نيست. سازمانها خطوط سياسي – اعتقادي خودشان را در ارگان هاي شان ارائه مي دهند، که ديدگاه گاه گداري آنها را درج مي کند. اميد است که روشن توضيح داده باشم. *اگر مطلبي در ديدگاه درج مي شود که عناصر معلوم الحالي را تبليغ مي کند، نه به خاطر دفاع از نگارنده و يا آن فرد است، بلکه جهت آشنايي با ديدگاه هاي ارتجاعي است. حتما با من موافقيد که بايد بخوانيم تا بيشتر آگاه شويم. * با اجازه مي خواهم به همه ي کاربران ديدگاه ( که فراموشي دارند) يادآوري کنم که رژيم هنوز هست، هنوز مي کُشد، و هنوز فقر و اعتياد و تن فروشي بيداد مي کند. خواهش مي کنم اگر انرژي اي هست همه آن را براي افشاي رژيم کاناليزه کنيد. فکر کنم پروژه هاي مختلفي وجود دارند که مي توان به آنها پرداخت، بطور مثال نقض حقوق بشر رژيم، برنامه هسته اي، و يا سفر احمدي نژاد به نيويورک. خلاصه اينکه اگر کاربري مي خواهد از اين پلاتفورم (ديدگاه) استفاده کند، بهتر است که در راستاي افشاي رژيم باشد. * يک مورد (در حد معقول) مستثني از قوانين بالا است و آن انتقاد به ديدگاه و مسوولين آن است. با تشکر از توجه شما علي ناظر 8 شهريور 1384 - ديدگاه

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©