Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


«نظر دهيد»
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


هدف ما از ایجاد این بخش ، نشر نقد و نظر کاربران گرامی دیدگاه ، در رابطه با مطلب‌هایی است که در این سایت منتشر شده‌اند. امیدواریم که این بخش بتواند رابطه‌ای زنده و مستقیم میان نویسنده‌گان و کاربران گرامی دیدگاه برقرار کرده و در فضایی دوستانه و صمیمانه، به تبادل و رشد نظر و اندیشه کمک کند. باشد که نقد، گفت‌وگو و پرسش، ارزش و جایگاه‌ شایسته‌ی خود را در فرهنگ اجتماعی-سیاسی ما بیابد. براي ثبت نظر خود در رابطه با مطالب مندرج در سايت ديدگاه، در پايين هر مطلب گزينه اي با عنوان «نظر دهيد» طراحي شده که کاربران مي توانند با کليک کردن بر روي آن ابراز نظر کنند. مسوول بخش «نظرها»، پس از بررسي متن و مطابقت آن با موازين ديدگاه – که در زير آمده است، آن را براي توجه عموم ثبت مي کند. طبيعتا، اگر متني در عرض 24 ساعت ثبت نشود حاکي از آن است که بنا به نظر مسوول اين بخش، متن مطابق اين موازين نبوده است. از کاربران گرامی خواهش می‌کنم به موازین زیر، در رابطه با ارسال نظر، توجه داشته باشند: ۱- متن‌هایی که به فارسی تایپ نشده باشند، درج نخواهند شد. ۲- متن از چهارصد کلمه یا ده سطر بیش‌تر نباشد. ۳- متن‌هایی که در آن به افراد تهمت زده و یا بی‌حرمتی شده باشد، در دیدگاه منتشر نخواهند شد. در پايان از ياور محترم ديدگاه که مسووليت اين امر را به عهده گرفته‌اند، و همچنين طراح سايت که بی‌وقفه در تلاش براي ارتقاء کيفيت ديدگاه است، تشکر می کنم. علی ناظر - 17 تير 1384 - سایت دیدگاه

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©