Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


فرح کريمي - دستگيري و بازجويي نماينده پارلمان هلند در فرودگاه تهران
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


به گفته راديو و تلويزيون هلند شب گذشته (9 مي 2005) خانم فرح کريمي، نماينده (ايراني تبار) پارلمان هلند از حزب سبز هاي چپ در فرودگاه تهران توسط مأموران امنيتي بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفت. فرح کريمي در مصاحبه با راديو کانال يک (امروز صبح 10 مي 2005) گفت که هنگام خروج توسط يک مأمور وزارت اطلاعات مورد بازجويي قرار گرفته و به او تذکر داده شده که تماس هاي وي با برخي فعالان سياسي مونيتور مي شود. پس از ترک اتاق بازجويي خانم کريمي توسط 6 مأمور نظامي مورد بازرسي بدني قرار گرفته و کليه وسائل وي دقيقا بازرسي شده و از کليه مدارک و دفترچه هاي وي کپي برداري شده است. فرح کريمي خاطر نشان کرد که داراي مليت دوگانه ي ايراني و هلندي بوده و با پاسپورت ايراني براي چندمين بار به کشور سفر کرده است. وزير خارجه هلند سفير ايران در هلند را احضار و در اين رابطه به او اعتراض کرده است. نماينده حزب ليبرال (VVD) اين اقدام وزير را کافي ندانسته و خواستار احضار سفير هلند از تهران شده است. فرح کريمي از چندين ماه پيش در تلاش بوده که تلويزيون فارسي زبان راه اندازي کند. طرح راه اندازي اين رسانه مورد تأييد مجلس هلند قرار گرفته است.

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©