Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 21 October 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

علی ناظر

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر

* نظام ايدئولوژيک - تضاد تئوري و پراتيک  علی ناظر

* یک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)  علی ناظر

* تعيين تکليف حقوقي مجاهدين  علی ناظریک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)
[ علی ناظر]
[منبع: سایت بحران]


سایت مجاهدین خبری مبنی بر رأی اخیر دادگاه اروپا در رابطه با اتهام تروریستی به مجاهدین را گزارش کرده است. کوتاه بنویسم:
این خبر در معدود رسانه های همگانی فارسی زبان جایی برای خودش باز کرد. آنهایی هم که گزارش کرده اند، با آن به سردی و فقط در سطح یک خبر برخورد کرده و در باره بازتاب و نتایج آن تفسیر و تحلیلی ننوشته اند – البته به جز جُنگ خبر، و ایران دیدبان.
اما چرا؟ آیا برخورد سطحی و سرد رسانه ها بخاطر بی اهمیت بودن خبر است، و یا اینکه برآمده از دلخوری و کدورت هایی است که مجاهدین در میان دیگران آفریده اند؟ بی شک، کمتر مفسر سیاسی است که به اهمیت این تصمیم پی نبرده باشد.
می توان با این مقوله و آنچه که بر سر مجاهدین آمده (و یا آنچه که مجاهدین بر سر خود آورده اند) از جوانب مختلف برخورد کرد.
· مجاهدین وارد یک سری داد و ستدها با امپریالیسم و صهیونیسم و جهانخواران شده تا بتوانند لبه تیز تیغ را از گردن یارانشان در قرارگاه اشرف بردارند.
· بخاطر سیاستهای غلط مجاهدین است که ساکنان اشرف در عراق اسیر مانده اند.
· مجاهدین وجه المصالحه بوده و هستند. یک روز آنها در لیست گذاشته می شوند و روز بعد بنا به مصالح جهانخواران و روابطشان با رژیم، از لیست خارج می شوند.
· مجاهدین و یارانشان توانسته اند بار دیگر یک امر انجام شده را به نفع خود تغییر دهند. این پیروزی ستایش انگیز است و مستحق شادباش.
· مبارزه دیپلماتیک برای رهایی یک ملت به جز همین معنای دیگری ندارد - رنج، شکنج، داد و ستد، عدالت و بی عدالتی.

هر کدام از داده های فوق که برای ما مهم بوده و درست بدانیم دلیلی است برای ارزیابی آنچه که اتفاق افتاده است.
باید به چند و چون اتخاذ این رأی پرداخت. باید مشخص کرد که چه عواملی دادگاه را به صدور این رأی کشانده است. کدام یک از دلایل به نفع پروسه سرنگونی خواهی است و کدام به ضرر آن.
می دانیم که شورای وزیران هنوز تصمیم خود در ارتباط با این رأی را اعلام نکرده اند. نقش ما بنا به محتوای سوالات فوق چه می تواند باشد؟ آیا پاسخ مثبت شورای وزیران به نفع ساکنان اشرف خواهد بود؟ آیا به نفع پروسه براندازی از کانال اشرف خواهد بود؟ آیا حذف برچسب تروریستی از مجاهدین فاکتوری برای انتقال برخی از ساکنان اشرف به اروپا خواهد شد؟ آیا این انتقال به نفع پروسه براندازی تمام خواهد شد؟ آیا گام بعدی احقاق حقوق ساکنان اشرف برای ماندگاری و فعالیت آزاد در عراق نخواهد بود؟ آیا ساکنان خلع سلاح شده اشرف می توانند به همان درجه که ارتش آزادیبخش ملی فعال بود، مؤثر واقع شوند؟اینها بخشی از سوالاتی است که می توان در رابطه با صدور این رأی پرسید. سوال من این است: چگونه می توان در قبال صدور این رأی بی تفاوت ماند؟ برخورد رژیم در قبال برخورد سرد ما چه خواهد بود؟
شاد و پیروز باشید
علی ناظر – 15 آذر 1387 (5 دسامبر 2008)[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©