Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

علی ناظر

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر

* نظام ايدئولوژيک - تضاد تئوري و پراتيک  علی ناظر

* یک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)  علی ناظر

* تعيين تکليف حقوقي مجاهدين  علی ناظررهبر وضو نداشت
[ علی ناظر]
[منبع: سایت بحران]


دوباره رهبر معظم خبرسازی فرموده اند.
بنا به خبری که سایت تابناک گزارش کرده، رهبر معظم یواشکی از درب پشت دانشگاه وارد محیط شده، و چون اوضاع را قمر در عقرب دیده و با چشم خودشان متوجه شده اند که زمین سخت دانشگاه جای شاشیدن نیست، پیش از اقامه نماز از همان در پشتی فلنگ را بسته اند.
البته از آنجایی که ایشان می خواستند از "بخش هاي مختلف" بازدید کنند، صبح خیلی زود که ترافیک [دانشجویی] کم بوده وارد دانشگاه شده، به چند اتاق سر زده و برای اینکه تو ذوق وزير علوم، تحقيقات و فن آوري هم که قبلا خبر حضور رهبر برای باطل کردن فتنه دانشجویان را داده بود، نخورد، کمی هم با ایشان گپ زدند. از آنجایی که رهبر معظم خود فردی "عملی" هستند، در سالن ورزشی علم و صنعت با کارکنان دانشگاه خوش و بش سریع فرموده اند تا مجبور نشوند در نماز جماعت به دانشجویان بی احترامی کرده و پشت خود را به آنها بکنند. البته شایعه شده که رهبر چون وضو نداشتند در نماز جماعت شرکت نکردند. مهم است که ایشان در نوبت بعدی مواظب باشند که وضویشان بخاطر جوّ متشنج دانشگاه باطل نشود. دانشجویان روزشمار لحظه ای هستند که رهبران جمهوری اسلامی در جماعت آنها به سجده بیفتند.
در همین رابطه، یکی از کاربران سایت تابناک ( که ظاهرا دانشجو است) ابراز تأسف و خود را سرزنش کرده که چرا از آمد و رفت رهبر معظم خبردار نشده است. این دانشجوی محترم متوجه نیستند که صدای رهبر از پشت درب های بسته سالن ورزشی، و آنهم در کله سحر به گوش کسی نمی رسد، و بیخودی نباید خود را ملامت کنند. البته اگر رهبر معظم دفعه بعدی تصمیم گرفتند تا از این شکر ها خورده و کارهای محیرالعقول بکنند، بهتر خواهد بود که به دانشجویان خبری بدهند تا محیط مناسبی برای ایشان مهیا شده، و در نزدیک درب های پشتی هم چند دانشجو از ایشان استقبال کنند. ایشان لازم نیست مثل گوردن براون که بی خبر از محیط جنگ زده افغانستان دیدن می کند، عمل کنند، مگر اینکه به این نتیجه رسیده باشند که محیط طالبان زده افغانستان و دانشگاه چندان فرقی با هم ندارد.
خبرهای مرتبط: چرا رهبر جا زد؟ ، عقب نشینی رهبر شاد باشید
علی ناظر – 24 آذر 1387
chaporast@ymail.com برگرفته از وبلاگ چپ و راست (آرشیو سایت بحران)
----http://www.tabnak.ir/pages/?cid=29060
شايعه‌اي كه به حقيقت پيوست؛
حضور رهبر انقلاب در دانشگاه علم و صنعت
آيت‌الله خامنه‌اي صبح امروز يكشنبه در سالن ورزشي «ملک لو» در جمع دانشجويان و دانشگاهيان اين دانشگاه حضور يافتند. بنا به اخبار رسيده به خبرنگار «تابناك» رهبري قبل از اذان ظهر از دانشگاه علم و صنعت خارج شده و نماز جماعت به اقامت ايشان برگزار نشد. كد خبر:
۲۹۰۶۰ تاريخ انتشار: ۱۱:۰۹ - ۲۴ آذر ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۲۳۴۵ دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه علم و صنعت امروز در محل اين دانشگاه به ديدار آيت الله خامنه اي رفتند.به گزارش «تابناك»، آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب صبح امروز يكشنبه در سالن ورزشي «ملک لو» در جمع دانشجويان و دانشگاهيان اين دانشگاه حضور يافتند. اين در حالي است كه پيش از اين وزير علوم، تحقيقات و فن آوري از حضور مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان خبر داده بود.بنا به اخبار رسيده به خبرنگار «تابناك»، رهبر انقلاب همچنان در دانشگاه علم و صنعت و در ميان دانشجويان حضور دارند. گفتني است، بنا بر اخبار غير رسمي قرار بود كه آيت‌الله خامنه‌اي هفته گذشته به دانشگاه علم و صنعت بروند كه اين خبر از سوي منابع رسمي تأييد نشد و رهبر انقلاب صبح امروز در اين دانشگاه حاضر شده و به بازديد از بخش هاي مختلف پرداختند.خبر تكميلي:آخرين اخبار اينكه رهبري قبل از اذان ظهر از دانشگاه علم و صنعت خارج شده و نماز جماعت به اقامت ايشان برگزار نشد.[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©