Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

علی ناظر

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر

* نظام ايدئولوژيک - تضاد تئوري و پراتيک  علی ناظر

* یک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)  علی ناظر

* تعيين تکليف حقوقي مجاهدين  علی ناظرگارد خود را پایین نیاوریم
[ علی ناظر]
[منبع: سایت بحران]


در بخشی از گزارش رادیو فردا پیرامون انتقال کنترل قرارگاه اشرف به نیروهای عراقی آمده است:
«از سوى ديگر، ارتش عراق كنترل اردوگاه اشرف كه مقر نيروهاى سازمان مجاهدين خلق ايران است را نيز در اختيار خود گرفت و در اين زمينه، نورى المالكى در سخنانى گفت: اعضاى سازمان مجاهدين بايد از عراق خارج شوند. وى اين سازمان مخالف جمهورى اسلامى ايران را «گروهى تروريست» خواند و گفت: آنها نمى توانند در عراق عمليات انجام دهند چون اين مسئله بحران سياسى ايجاد خواهد كرد و در تضاد با قانون اساسى عراق است. آقاى مالكى گفت: ما به آنها فشار نخواهيم آورد كه (به ايران) بازگردند ولى اين فرصت را به آنها خواهيم داد تا جاى ديگرى را پيدا كنند. شمار اعضاى سازمان مجاهدين خلق در عراق كه از دو دهه پيش در اردوگاه اشرف واقع در استان دياله ساكن هستند، سه هزار و
۵۰۰ نفر تخمين زده مى شود. به دنبال حمله آمريكا به عراق در سال ۲۰۰۳، اين اردوگاه در كنترل ارتش آمريكا قرار گرفت و تمام نيروهاى آن خلع سلاح شدند.»
نوری المالکی این سخنان را در زمانی ایراد می کند که سفارت آمریکا در عراق در بیانیه ای به روشنی اعلام کرده که « دولت عراق به دولت آمریكا تضمینهای مكتوبی در خصوص رفتار انسانی با ساكنان قرارگاه اشرف طبق قانون اساسی عراق و قوانین و التزامات بین المللى، داده است. »
اما گویی این تضمین ها دوپول سیاه هم نمی ارزند. گویی این تضمین ها از همان قماشی هستند که آمریکا پیش از حمله به عراق داده بود، و بیطرفی مجاهدین ساکن اشرف را نادیده گرفت، و بر سر آنها بمب ریخت. گویی تضمین های بین المللی که زمانی معنا و مفهومی داشتند، همانقدر معنا دارد که مستقل بودن دولت عراق از رژیم جمهوری اسلامی.
گویی کارزار مجاهدین و یارانشان هنوز ادامه خواهد داشت، و دشمن، با استفاده ابزاری از نوری المالکی می خواهد به هدف نهایی خود، یعنی اخراج مجاهدین از اشرف دست یابد.
من هیچ موقع از ایده ارتش آزادیبخش دفاع نکرده ام. اما همیشه از حقوق انسانی و قانونی مجاهدین برای ادامه استقرار در اشرف دفاع کرده ام، و هنوز هم معتقدم که نباید گارد خود را پایین بیاوریم. می دانم که مسعود رجوی در پیامی به «ايستادگان شهر شرف و ياران ايستاده در تحصن» پیروزی سیاسی را تبریک گفته است، اما معتقدم که باید هشیار تر از همیشه بود. دشمن در کمین است تا به هر عنوانی شده به ساکنان اشرف ضربه بزند. سخنان نوری المالکی، در پی سخنان موفق الربیعی حاکی از حساس بودن موقعیت مجاهدین در اشرف بوده، و حمایت همه جانبه از ساکنان اشرف را می طلبد، مخصوصا که اروپا و آمریکا هنوز به حکم دادگاه عدالت اروپا برای خروج نام مجاهدین از «لیست» احترام نگذاشته اند.
علی ناظر – 12 دی 1387[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©