Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 1 July 2022
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

علی ناظر

* test 20210123  آ آ

*  

*  

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر


رنگ شکست استراتژیک رژیم
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


قتلعام 52 نفر از اعضای عالیرتبه سازمان مجاهدین خلق ایران در 10 شهریور 1392 را می توان یکی از بزرگترین ضربه ها، در طول تاریخ مبارزاتی و آزادیخواهانه اخیر ایرانیان، به یک سازمان محوری سرنگونی طلب دانست. در این رابطه سوال بسیار است از جمله چرا این عزیزان در چنین حالت فجیعی به قتل رسیدند، و 7 نفر به اسارت گرفته شدند. اما این سوالت بماند برای آینده. این جنایت را می توان از زاویه دیگری هم بررسی کرد. زاویه شکست رژیم و تقویت مجاهدین.
 
اگر بتوانیم احساسات خود را مهار کنیم، و اگر برای لحظه ای بغض از دست دادن این انسانهای «شریف» را فرو خوریم، و آنچه رخ داده است را در حد داده هایی که منتشر شده، تیتروار بررسی کنیم، به چند نتیجه غیر قابل کتمان، می رسیم، از جمله:
1-     اقدام جنایتکارانه رژیم، و تیرخلاص زدن بر سر اسیر دست بسته ، احساسات عموم مردم ایران و غیر ایرانی را برانگیخته، و کمتر انسان غیر سیاسی است که شنیده باشد و ابراز انزجار نکرده باشد.
2-     حرکت خودجوش و جمعی نهادهای سیاسی، و شخصیتهای سیاسی در محکومیت این جنایت، و نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی رژیم در پیاده کردن این طرح؛ تأکیدی است دوباره بر جنایتکار بودن رژیم، و رد «مدره» بودن رژیم و عناصر وابسته به آن، در اذهان سیاسی.
3-     موضعگیری سخنگویان وابسته به دولتهای مطرح غربی، و بخصوص پیشنهاد خانم بت جونز -  نامه معاون وزير خارجه آمريکا در امور خاورنزديک به رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ششم سپتامبر ۲۰۱۳ پانزدهم شهريور ۹۲-  «در رابطه با وضعيت عاجل در اشرف ما از شما مصرانه خواهان پذيرش طرح هيأت مساعدت ملل متحد در عراق هستيم تا باقيمانده ساکنان اشرف به طور سلامت و بدون تأخير تحت نظارت سازمان ملل و در اتوبوسهای زرهی سازمان ملل در اسرع وقت منتقل شوند». البته پاسخ خانم رجوی قابل تأمل است.
4-      چرخاندن صفحه به نفع مجاهدین، دقیقا هنگامیکه آنها به لحاظ سیاسی، مشغول یک «درگیری عشیره ای» بودند، و معطوف شدن اذهان از نکات مطرح شده در این درگیریها، و تبدیل مجاهدین به یک قربانی مظلوم در اذهان عموم.
5-     مطرح کردن مجاهدین به عنوان نیرویی مطرح در ارتباط با سرنگونی رژیم بطور اخص، و بعنوان نیرویی در مناسبات منطقه ای بطور اعم. بخصوص در زمانی که موقعیت استراتژیک سوریه روی میز مذاکره کنندگان غربی با رژیم اسلامی قرار داشت (تغییر ماهیت جنگ طلبی)، و حسن روحانی در مسیر مذاکره با غرب، به ملل متحد سفر خواهد کرد.
6-     جنایتی که در 10 شهریور 1392 در اشرف رخ داد، در مفاهیم اندیشه ورزی شیعه، عاشورایی است که تا سالها می تواند دلیلی برای جذب نیرو به این سازمان بشود. موضع بسیاری از هواداران و اعضای باورمند به اندیشه شیعی، پس از آنچه رخ داد، بسی محکمتر، و سخت تر خواهد شد.
ساده اینکه، در کوتاه مدت، جنایت در 10 شهریور 1392 همچون ضربه 19 بهمن 1360 و قتل فرمانده موسی خیابانی و یارانش از جمله اشرف ربیعی، را می توان بعنوان یک ضربه بررسی کرد. اما به لحاظ استراتژیک و در طولانی مدت، عاملی می شود تا مجاهدین با بازسازی خود، و بهره گیری از جوّ ایجاد شده، ریشه های اجتماعی (اسلامی)، سیاسی (بین المللی) و حتی اقتصادی (حل و فصل اموال در اشرف) موقعیت خود را توسعه دهند.
آیا مجاهدین می توانند از این جوّ ایجاد شده هوشمندانه بهره جسته و طرح «جبهه همبستگی ملی» را به مورد عمل گذاشته یا نه، بستگی دارد که به جملات آقای جعفرزاده در برنامه افق (اشرف و آینده سازمان مجاهدین) که از تمام نیروها که پیام داده اند تشکر می کنند، تا به چه حد خوشبینانه و راهگشایانه توجه کنیم.
 
امید من اینست که جبهه (وسیع) خلق از تئوری به پراتیک تبدیل شود، در غیر اینصورت تأثیر شکست استراتژیک رژیم به مرور زمان کمرنگ تر خواهد شد.
علی ناظر
20 شهریور 1392
سایت بحران
 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©