Iran's Crises Unfolded 
IranCrises
 
Friday 1 July 2022
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

علی ناظر

* test 20210123  آ آ

*  

*  

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر


نامه ای به خواننده
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


«زهر و پاد زهر» می خواهد کتابی بشود و تأثیرات اسلام سیاسی  را بررسی می کند.
در همین رابطه، امروز نامه یک برادر به خواهرش را خواندم و اندیشه حاکمی که آن برادر را به نقطه ای می رساند تا بخاطر منافع سیاسی، امنیتی، و یا انقلابی خواهرش را لو بدهد، و یا به صورت او سیلی بزند، و یا در زندان او را شکنجه روحی و جسمی کند، مرا به فکر واداشت.
 
نامه و کتاب را به کناری گذاشتم، و از خودم پرسیدم، «نقش تو، علی ناظر، در آبیاری این اندیشه حاکم آلوده تا چه حد بوده است؟»، «آری، تو روشنفکر، تو قلم به دست، تو شاعر، تو نویسنده، تو آواز خوان، تو ادیب، تو کنشگر سیاسی، آری تو، در رشد این فرهنگ چه نقشی داشته ای؟»، «آیا سکوت تو مشوق رشد این فرهنگ پلید نبوده است»؟ ، «تو که خود را رهرو مصدق می دانی، اگر او زنده بود، از تو روی بر نمی گرداند»؟ 
 • نمی دانم در این بیست و اندی سال که قلم به دست، نظرات شخصی خودم را می نوشته ام، چقدر اشتباه کرده ام، و این اشتباهات تا به چه حد اذهان و خوانندگان را منحرف کرده است، اما می دانم که در یکی دو مورد سخت در خطا بوده ام، و برای آن پوزش می خواهم.
 • نمی دانم که می دانی یا نه، اما نه به سازمان و نهادی وصلم و نه می خواهم وصل باشم، و اگر از سازمانی و حقوق آن دفاع می کرده ام، نه بخاطر دفاع از فرهنگ و ایدئولوژی آن، بلکه بخاطر باور خودم که از حقوق انسانهایی که مورد ظلم قرار می گیرند باید دفاع کرد، بوده است، و اگر این حمایت های من باعث ریشه دواندن این فرهنگ پلشت شده است، پوزش می خواهم.
 • گاهی از اوقات یادم می رود که این قلم که به دست دارم، می تواند از هزاران بمب اتمی آسیب رسان تر باشد. می تواند ذهن ها را کور کند. می تواند به توسعه پلشتی و ظلمت یاری برساند. بخاطر مهیا کردن چنین فضایی، حتی اگر ناخواسته بوده، پوزش می خواهم.
 • برای من، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات مهمتر از نان است، که اگر به آن احترام گذاشته شود، نان آور می شود، و از ورود آلودگی به فرهنگ پیشگیری می کند. بخاطر نقش آفرینی این قلم در آلوده کردن فرهنگ آزادیخواهی، پوزش می خواهم.
 • رومانتیک بودن، ایدئالیست بودن، و سازمانهای انقلابی را فراتر از آلودگی پنداشتن، خطای این قلم بوده است، بدین خاطر پوزش می خواهم.
 • رژیم جنایت پیشه خمینی برآمده از اندیشه کثیف اسلامی را تنها بانی و مشوق آلوده کردن فرهنگ آزادیخواهان می پنداشتم و بر آن مصر بودم، و نقش دیگر باورمندان در ترویج این فرهنگ کریه حاکم را ناچیز می انگاشتم. بدین خاطر پوزش می خواهم.
 • حرمت خون جانباختگان و اسیران مرا از بی پرده نوشتن باز می دارد، و بر این دهان و قلم عنان می زند، و نمی گذارد فریاد بزنم و بگویم که «ای وای بر ما، به کجا می رویم»، و بخاطر این ضعف پوزش می خواهم. از تمام جانباختگان و اسیران و از بند رسته گان پوزش می خواهم.
 • ایکاش این قلم می شکست و کلامی به خطا نمی نوشت، و به آلوده شدن جّو و اندیشه حاکم یاری نمی رساند. بدین خاطر شرمنده ام و صمیمانه پوزش می طلبم.
 • اگر بر کسی جفایی شده، و یا جفایی می شود، و این قلم به آن یاری رسانده، هر سرزنشی را پذیرا هستم، و پوزش می خواهم.
 • اما در این مدت، از ساکتین نبوده ام، و باز هم نخواهم بود، و بدین خاطر پوزش نمی خواهم. 
«همه دیدند که در دادگاه سلطنت آباد هر وقت خواستم از خود دفاع کنم عده ای از افراد باشگاه تاج چه ناسزا که نگفتند و جرائد نوشتند که چند بار در هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر نظامی به سرّی شدن محاکمه تهدید شدم و من برای اینکه دادگاه سرّی نشود و مردم از جریان محاکمه بیخبر نمانند به مصداق «مالا یدرک کله لایترک کله» از گفتن بعضی حقایق امساک کردم.
این امساک نه از این جهت بود که ترسیدم مرا از بین ببرند بلکه از این جهت بود که خواستم آن حقایق در دادگاهی گفته شود که در تاریخ آزادی و استقلال ایران همیشه بماند. تا هزار مثل من در راه آزادی فدا نشوند وطن عزیز ما ایران روی آزادی و استقلال را نخواهد دید» (بخشی از نامه دکتر مصدق از زندان 2 لشگر زرهی – 19 تیر 1340 – به دیوان عالی کشور،  خاطرات مصدق ص 299). 
مرگ بر خمینی
علی ناظر
30 بهمن 1391
 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©