Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 13 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

* پیام یک شاعر، شعر و شعار دانشجو  علی ناظر

* فقط چند جمله  علی ناظربهره گیری رذیلانه
[ علی ناظر]
[منبع: سایت بحران]


دیروز بانوی مبارز، ناهید تقوایی، به خاک سپرده شد، اما یادش همچنان زنده است.

من ایشان را هر چند از نزدیک می شناختم، اما افتخار هم سنگری، هم گامی، مبارزاتی 40 ساله علیه شیخ و شاه را نداشتم.

می دانستم، که همراه همسرش، یکی از اعضای مجاهدین در اوان پیدایی آن سازمان، کوچه به کوچه و منزل به منزل فعال بوده، و پس از آزادی مهدی تقوایی از زندان، و نشستن شیخ خونخوار بر جای شاه مستبد، سناریو و سرنوشت روز از نو و روزی از نو برای او نوشته می شود. می دانستم که او در تشکیلات و خانه های تیمی فعال بوده، و می دانستم که دختر او را در یک حمله ددمنشانه، شیخ فاسد به گروگان می گیرد، و می دانم که آن عزیز دلبند بالاخره جان می سپارد. می دانم، که ناهید تقوایی، دمی از ضدیت با دیکتاتوری شیخ و شاه باز نایستاد، و می دانم که دشمن او همیشه نظام های پلید و کریه و جنایتکار بوده اند. این ها را می دانستم، و هر چند که او را از نزدیک نمی شناختم، اما برای او و تاریخچه مبارزاتی آن زنده یاد، احترام قائل می شدم، و هر از گاهی حال او را از طریق رفیق ارجمندم مهدی، جویا می شدم، تا به روزی که مهدی به من گفت «ناهید دیگر نیست» و به او گفتم که «همیشه هست»، چرا که ناهید ها همیشه هستند. همه ناهید ها که بر سر دار رفتند، یا در جوخه اعدام سینه ستبر کردند، و یا در مبارزه چریکی، هدف آماجی از آتش دشمن قرار گرفتند، همه ناهید ها، همه همسر ها و مادر ها که همسنگر و همرزم در لحظه به لحظه زندگی مبارزاتی، بر دشمن تاختند. من ناهید را نمی شناختم اما می دانم که ناهید همیشه هست.

در غم از دست دادن این یار نازنین،  نامه ای مشترک با سه امضاء نوشتیم، و در سایت (شخصیم) بحران و فیسبوک گذاشتم. چه زیبا که دیروز در مراسم خاکسپاری، چند تن از اعضای سازمان مجاهدین هم شرکت کردند.

امروز صبح، فقط چند ساعت که از مراسم خاکسپاری می گذرد، دیدم، اما تعجب نکردم که سایت وزارت اطلاعات آن تسلیت نامه مشترک را منتشر کرده است. واوایی های واداده با بازتکثیر آن نامه در ایران دیدبان، می خواهند هم ناهید و خاطره او، هم مهدی و استواری و ضدیت سازش ناپذیرش با شیخ و شاه، و هم عزیزانی که با من هم امضاء شده، و تاریخچه مبارزاتی این دو آنچنان درخشان است که بر آن غبطه می خورم، را به زیر ابری از کراهت ببرند.

اما، چنین نخواهد شد. بهره گیری رذیلانه اینچنینی، نه تنها تأثیری ندارد، بلکه نفرت روزافزون از این رژیم پست را دو چندان کرده، و بر تأثیراتی که زنده یاد ناهید تقوایی، در پروسه مبارزه با شیخ و شاه داشته تأکید می کند؛ و این واقعیت ظریف را جاهلان درک نخواهند کرد.

 یاد ناهید گرامی باد.

 علی ناظر

11 نوامبر 2012
متن «بدرود و تسلیت»
http://www.irancrises.net/page1.php?id=25773

ایران دیدبان
http://irandidban.com/fa/Look-بدرود%20و%20تسلیت/18288

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©