Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


سر و ته یک کرباس
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


بی بی سی در 21 اوت 2012 گزارش کرد که:

«باراک اوباما به دولت سوریه هشدار داده که از سلاح شیمیایی استفاده نکند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که استفاده یا جابجایی سلاح شیمیایی آمریکا را وادار می کند تا در امور سوریه مداخله کند..» بریتانیا هم هشدار داد.

این هشدار اوباما و شرکاء، مرا به یاد خبری که رویترز در 28 آوریل 2008 گزارش کرد می اندازد. در آن گزارش آمده بود که خانم کلینتون به ایران هشدار داده و تهدید کرده که ایران را با خاک یکسان خواهد کرد:

 

(Reuters) - Democratic presidential candidate Hillary Clinton warned Tehran on Tuesday that if she were president, the United States could "totally obliterate" Iran in retaliation for a nuclear strike against Israel.

 

پیش از پرداختن به این دو هشدار یکسان و همگون، چند نکته را ضرورتا تأکید می کنم:

·         بشار اسد به روی مردم خود آتش گشوده Ùˆ باید برای جنایت علیه بشریت محاکمه شود.

·         «ارتش آزادی سوریه»، آنقدرها هم Ú©Ù‡ شایعه شده، «مردمی» نیست. بخشی از آن را مردم ستمدیده سوریه تشکیل Ù…ÛŒ دهند، اما بخش دیگری از آن را تروریستها Ùˆ اپورتونیستهای اسلامیست تشکیل Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ در همان حد Ú©Ù‡ بشار اسد جنایت Ù…ÛŒ کند، اینها هم وحشیگری Ù…ÛŒ کنند. بخش اعظمی از کمکهای مالی Ùˆ نظامی Ú©Ù‡ توسط این گروه ها دریافت Ù…ÛŒ شود از کانال های آمریکا Ùˆ اروپا منتقل Ù…ÛŒ شود، Ú©Ù‡ مؤکد وابستگی آنها به جهانخواران است.

·         رژیم جمهوری اسلامی هزاران Ùˆ هزاران ایرانی را یا اعدام Ùˆ شکنجه کرده Ùˆ یا در جبهه جنگ 8 ساله Ú©Ù‡ علیه منافع ایران بود کشته است، Ùˆ هرگز گامی Ú©Ù‡ به نفع مردم ایران باشد برنداشته است. دل نگرانی سردمداران این نظام هرگز مردم ایران Ùˆ خاک ایران نبوده است.

·         دولتهای مختلف اسرائیل یکی پس از دیگری در جنایت Ùˆ کشتار مردم فلسطین دخالت داشته، Ùˆ وابستگی غیر قابل انکاری به اهداف توسعه طلبانه صهیونیسم داشته اند. تهدید اسرائیل به حمله پیشگیرانه به ایران برای متوقف کردن برنامه هسته ای رژیم به همان اندازه محکوم است Ú©Ù‡ سخنان احمدی نژاد برای محو کردن اسرائیل از صحنه جغرافیا. من در تعجبم Ú©Ù‡ چرا نیروهای سرنگونی طلب علیه این تهدیدات سکوت Ù…ÛŒ کنند. چرا برای نتانیاهو  Ù…شخص نمی کنند Ú©Ù‡ حمله اسرائیل به ایران به هر دلیلی محکوم است؟ به راستی سکوت آنها در برابر این تهدیدات بیشمار در Ú†Ù‡ راستایی است؟

·         آمریکا تنها کشوری است Ú©Ù‡ از سلاح اتمی علیه Ø¯Ø´Ù…Ù† خود استفاده کرده است. Ùˆ از بکار بردن سلاح شیمیایی در ویتنام خودداری نکرده است؛

·         دول مختلف غربی Ùˆ سران سوسیالیست Ùˆ محافظه کار آنها، Ùˆ دول مختلف روسیه Ùˆ چین بانی Ùˆ باعث بسیاری از جنگها Ùˆ جنایات علیه خلق های جهان در یک قرن گذشته بوده اند.

اینها واقعیتند. تئوری هم نیستند. همه از آن با خبرند.

حالا، یکی از اینها (آمریکا) به آن یکی دیگر (اسد و خامنه ای) هشدار می دهد که اگر از سلاح شیمیایی استفاده کند، با خاک یکسان می شود.

برای لحظه ای فرض بگیریم که:

بشار اسد که تاکنون بسیار جنایت کرده، گامی فراتر بردارد و بر سر مخالفان خود بمب شیمیایی بریزد (مثل آمریکا که در جنگ ویتنام عمل کرد). و یا فرض بگیریم خامنه ای که کسی در جنایتکار بودنش شک ندارد، عملی علیه موجودیت اسرائیل انجام داد (توجه داشته باشیم که فرض روی اسد و خامنه ای متمرکز است). حالا فرض بگیریم که آقای اوباما به تهدید خود عمل کند و وارد جنگ تمام عیار با بشار اسد شود و بشار اسد هم به استفاده از سلاح شیمیایی تا سقوطش ادامه دهد. و یا فرض بگیریم که خانم کلینتون به وعده خود عمل کرده و ایران را با خاک یکسان کرده است. در این دو سناریو وحشتناک و فجیع، به راستی مردم سوریه که از سوی آمریکا و بشار اسد مورد حملات مختلف بمبهای شیمیایی و آمریکایی قرار گرفته اند، کجا هستند؟ مگر نه اینکه این بمب ها بر سر آنها ریخته می شود؟ اگر آری، که حتما آری، هشدار و عمل اوباما به نفع چه کسی بوده است؟ آیا برای اهداف دموکراسی خواهانه مردم سوریه است؟ به راستی وقتی خانم کلینتون تهدید می کنند که ایران را با خاک یکسان می کنند، قرار است که زیر این خاک یکسان شده، چند میلیون ایرانی که خود قربانی همین رژیم بوده اند، تلف شوند؟ مگر نه اینکه مردم ایران در 32 سال گذشته می خواسته اند این رژیم را سرنگون کنند و همین سران آمریکا به گونه ای مانع بوده اند؟ چه کسی کیک فرستاد؟ مگر همین اسرائیل نبود که سلاح و مهمات در اختیار رژیم اسلامی در طول جنگ 8 ساله قرار می داد؟ (جهت مطالعه اجمالی به این سری نوشتار مراجعه شود – تروریستها – بخش 1-4 علی ناظر – 10 مرداد 1390)

آیا به راستی این حضرات نقش مردم، و جنایت فجیعی که علیه مردم این کشور ها به وقوع خواهد پیوست را در نظر نمی گیرند، و یا اینکه احساس من درست است که اینها به تنها چیزی که فکر نمی کنند مردم سوریه و ایران است؟

اگر چنین است، Ùˆ اگر آمریکا به همان نسبت Ú©Ù‡ رژیم اسلامی جنایتکار است، در کشتار مردم بیگناه شریک بوده است، آیا هورا کشیدن برای شعار های دموکراسی خواهی اینها Ú©Ù‡ صدتا صنار هم نمی ارزد، Ùˆ یا شعار ها Ùˆ سخنرانی های Ø¢ØªØ´ÛŒÙ† سران جمهوری اسلامی Ú©Ù‡ مواضعی ضدامپریالیستی Ù…ÛŒ گیرند، اما عملا جاده صاف Ú©Ù† جهانخواران هستند، خود گول زدن نیست؟ Ùˆ اگر Ù…ÛŒ دانید ولی بازهم پشت این شعار ها پنهان Ù…ÛŒ شوید، آیا غلط است اگر بگویم شما به همان بدی هستید Ú©Ù‡ آنها هستند؟

علی ناظر

2 سپتامبر 2012

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©