Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


تهاجم
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


وقتی یک سری افراد ناشناخته به محل سکونت ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور نظام اسلامی، که در تقابل با خودمحوری خمینی به فرانسه مهاجرت سیاسی کرد، و در 30 سال گذشته مواضع مشخصی علیه نظام جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، و قاعدتا باید از یک سری ملاحظات امنیتی برخوردار باشد، حمله ور شده و به تخریب و ایجاد وحشت می پردازند، این سوال پیش می آید که آیا دولت فرانسه ترغیب کننده چنین رویدادهایی است، و یا اینکه، هسته های تروریستی در حال گسترش و آزمایش توانمندی های خود هستند؟ به راستی، پیام این رویداد برای (دستگاه امنیتی این کشور) فرانسه، برای اپوزیسیون مقیم در خارج، و آنهایی که با رژیم اسلامی و هر اندیشه خودمحوری مرزبندی دارند، چیست؟ عکس العمل اپوزیسیون سرنگونی طلب چه باید باشد؟ آیا باید بخاطر اختلافات سیاسی در مقابل با این تهاجم آشکار (توسط هر کس و نیرو و کشور و اندیشه ای) سکوت اختیار کرد؟
بدون شک، آزادیخواهان و سرنگونی طلبان، فراسوی هر اختلافی که با آقای بنی صدر داشته باشند، نمی توانند این تهاجم را محکوم نکنند، اما نحوه و درجه محکومیت می تواند ترغیب کننده و یا بازدارنده تهاجمات آتی باشد.

 

علی ناظر

11 دی 1390

  

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©