Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


موشک کاتیوشایی که به حوالی اشرف اصابت کرده است، یک «پیام روشن» دارد – پناهجویان ساکن در اشرف امنیت ندارند.

گفته می شود که این موشک از سوی موضعی شلیک شده که نیروهای عراقی مستقر هستند.

به نظر من این دلیل بر نقض قول و تعهد مالکی نیست، اما دلیل محکمی است که مالکی بر نیروهای خود کنترل ندارد. البته دلایل دیگری هم از جمله درگیری های داخلی عراق، تحت فشار قرار دادن مالکی به پذیرفتن شرایط رقبا، شایعه عملیاتی که ممکن است چند روز دیگر در سامره رخ دهد، و....

به هر دلیلی، و یا بخاطر هر شرایطی، این نکته روشن است که امنیت پناهجویان ساکن در اشرف تضمین شده نیست.

آیا باید روی مالکی فشار آورد تا تضمین عملی بدهد؟ به نظر من، این جوابگوی پیچیدگی اوضاع نخواهد بود. البته هرچه حفاظت بیشتر بشود بهتر است، اما تضمین کننده نیست. آیا باید از پناهجویان ساکن در اشرف خواست که هر چه بیشتر از مواضع خود کوتاه بیایند؟ اینهم به نظر من، نمی تواند پاسخگو باشد. با وجود اینکه دشمن می داند چنین حملاتی مورد استفاده تبلیغاتی مجاهدین قرار خواهد گرفت اما کمر بسته تا در آخرین لحظه حتی اگر یک ضربه کوچک هم شده وارد کند.

بنابراین، مشکل نه مجاهدین هستند، و نه مالکی. مشکل کمیساریای پناهندگی است. این نهاد باید هرچه زودتر زمینه بازاسکان این پناهجویان را آماده کند.

ضرب الاجل جدید از سوی مالکی البته Ú©Ù‡ خوشحال کننده است، اما حّلال مشکلات نیست. 120 روز دیگر (آوریل 2012) آش همین Ùˆ کاسه همین خواهد بود. درست است Ú©Ù‡ مالکی به استان صلاح الدین وعده خود مختاری داده است، اما این وعده بیشتر به وعده سرخرمن شباهت دارد. "به شما عشایر می‌گویم Ú©Ù‡ حقوقمان در این زمینه محفوظ است اما شرایط در حال حاضر مساعد نیست، در صورتی Ú©Ù‡ اصول اساسی تشکیل مناطق خودمختار وجود داشته باشد، این مسئله خطری برای وحدت عراق به شمار نمی‌آید Ùˆ این مناطق محل امنی برای بعثی‌ها نخواهد بود." بنابراین نمی توان روی تحولات احتمالی در آینده، با توجه به شرایط نامتعّین امروز عراق، حساب باز کرد.  Ù¾ÛŒØ´ از این،  Ù¾Ø³ از انتخابات عراق نوشتم Ú©Ù‡ نمی شود روی پیروزی علاوی برنامه ریزی کرد، الان هم نمی توان روی امکانات فرضی حساب باز کرد. شلیک موشک کاتیوشا منعکس کننده این «پیام نهفته» است. کمیساریای پناهندگی تنها 120 روز دیگر مهلت دارد تا کلیه پرونده ها را بررسی کند، پناهجویان را بازاسکان کند، Ùˆ این غائله حزن آلود را به پایان برساند. وقت Ú©Ø´ÛŒ سیستماتیک Ùˆ عمدی باید به پایان برسد.

به نظر من، 120 روز خیلی طولانی است. این پرونده باید در اسرع وقت بسته شود.

 

علی ناظر

4 دی 1390

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©