Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


کمر غول
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


خانم کلینتون در جلسه استماع «کمیته خارجی کنگره» ظاهرا به نقطه تصمیم گیری رسیده است، Ùˆ یا شاید هم سعی دارد با جوابهای دو پهلو، آخرین چراغ سبز خود(این سبز همان سبز معروف است)  را به رژیم نشان داده Ùˆ وارد معامله ای کلان بشود.

می دانم که ژورنالیستها باید بی طرف باشند، تحلیلی که ارائه می دهند از روی احساس و گمانه زنی نباشد، و باید از ارائه تحلیلهایی که بخواهد آینده ، مخصوصا در عالم سیاست، را پیش بینی کند، پرهیز کند، اما با تمام این وجود، نظر نگارنده برای دوماه آینده چنین خواهد بود:

 

به نظر من، و پس از شنیدن سخنان هیلاری کلینتون، بار دیگر به آنچه همیشه باور داشتم بیشتر مطمئن شدم. کمر این غول با شاخ و دم و بسیار خطرناک، بالاخره در حال خم شدن و شکستن است. مطمئن هستم که نام مجاهدین از لیست خارج می شود، طرح اروپا مورد پذیرش قرار می گیرد، و چشم دشمن و لابی هایش (معمم و مکلا) کور می شود.

اجازه می خواهم که تحلیل دیگری را هم ارائه کنم. اگر چنین نشود، و نیروهای عراقی به اوامر ولی فقیه گوش کرده و به اشرف حمله ور شوند، و دیگر بار تعداد دیگری از فرزندان خلق را وحشیانه بخاک و خون بکشانند، باز هم کمر غول بزودی شکسته خواهد شد. آمریکا چاره ای نخواهد داشت بجز حذف نام مجاهدین از لیست کذایی، و پذیرش طرح اروپا (و اسکان ساکنین در این کشورها).

بدین منظور و پیشاپیش، به مجاهدین، به یارانشان که ماه ها در تظاهرات بوده اند، و خانواده ساکنین اشرف تبریک می گویم (هر چند که از شب هنوز مانده دو دانگی).

شاد باشید

علی ناظر

7 آبان 1390

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©