Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Monday 15 October 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

علی ناظر

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر

* نظام ايدئولوژيک - تضاد تئوري و پراتيک  علی ناظر

* یک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)  علی ناظر

* تعيين تکليف حقوقي مجاهدين  علی ناظر«عجیب» و «غریب»
[ علی ناظر]
[منبع: سایت بحران]


دیروز مطلبی از احمد صالح که در سایت همبستگی ملی،منتشر شده بود، در دیدگاه هم بازتکثیر شد.

پاراگرافی «عجیب» در این متن توجه مرا بخود جلب کرد که به آن می پردازم:

 

«در مورد این انسانها چی می توان گفت جز اینکه در این زمانه پست بگوییم «افراد غریبی هستند که  در حالی که مردم نا امید می شوند، صبر پیشه می کنند، و پایداری می ورزند. جایی که مردم جا می زنند و دست از هدف شان برمی دارند، ثابت قدم هستند. جایی که مردم پشت می کنند، پذیرا هستند، جایی که مردم پس می زنند، اصلاح می کنند جایی که مردم خراب می کنند. مؤمن هستند جایی که خیلی از مردم به ارزشها و اصول و الگوها کفر می‌ورزند.»

 

در این شک ندارم که مجاهدین آدمهای «غریب»ی هستند، و در عرض 32 سال اخیر دمی از مبارزه کوتاه نیامده اند، اما براستی مردم ایران آنند که در این پاراگراف آمده است؟

نمی دانم احمد صالح، ایرانی است یا نویسنده ای عرب تبار که امور ایران را دنبال می کند، است؛ اما هرکدام که باشد، باید آگاه باشد که مردم ایران، 32 سال است که استوار ایستاده اند. هنگامی که حجاب که قرار نبود اجباری باشد، اجباری شد، و حزب الله شعار یا توسری یا روسری سر داد، و خیلی از سازمانهای سیاسی روسری بر سر کردند تا چند صباح بیشتری به عمر سیاسی خود بیفزایند، این مردم (زنان) ایران بودند که ایستادند، و تا به همین امروز هم ایستاده اند و در جنگی نابرابر برای احقاق حق پوشش سخت ترین فشارها را پذیرا شده اند، و بر خلاف گفته آقای صالح، «جا» نزده اند. «مردم» 32 سال است که فرزندان خود را بر سر دار، و یا پشت درب زندان می بینند. ده و صدها هزار ایرانی درد جانکاه ضربات تازیانه جنایتکاران حزب اللهی را بر بدن خود خریده اند تا «احمد صالح» ها ننویسند که مردم ایران به اصول خود پشت کرده اند. همین مردم، بقولی، 120000 شهید تقدیم راه آزادی کرده اند تا کسی نگوید که مردم ایران «پشت» کرده اند.

 

بر احمد صالح ایرادی نیست. گاهی از اوقات قلم می چرخد، و منظور آنگونه که باید و شاید، روان و سلیس بر کاغذ نمی آید. بی شک، هدف نویسنده از این نوشتار «تعریف» از مجاهدین، و اشاره به استواری و پایداری مجاهدین، و ساکنین اشرف بوده است، ولی «تعریف»، و یا اشاره به این نکات نباید به بهای توهین به «مردم» ایران باشد، مخصوصا که مسوولین همبستگی ملی، با شعار «بنام خلق قهرمان ایران» آشنا بوده اند.

اجازه می خواهم که نکته ای را یادآوری کنم:

آن روز که ما، همه ما از ایران فرار کردیم، «مردم» در ایران ماندند، و 32 سال است که بهای «ماندگاری» را می پردازند. آن روزی که رژیم اسلامی خانه به خانه به دنبال مبارزین و مجاهدین بود، «مردم» ایران، با پذیرش تمام خطرها به آنها پناه می دادند.

اگر «مردم» پس می زنند، جا می زنند، به ارزشها و اصول و الگوها کفر می ورزند، تو سر مردم نزنیم، تقصیر «مردم» نیست، تقصیر از ما، و رهبران سیاسی است، که هر روز یک حرف و خطی را پیش می بریم، و همیشه فکر می کنیم که «حق» با ماست و «مردم» جا زده و پشت کرده و کفر ورزیده اند.

«مردم» (چه آنها که کتاب خوانده و کلاس ایدئولوژیک دیده و مبارزه می کنند، و چه کارگر و دهقانی که برای لقمه ای نان جان می کند) همیشه و همیشه، در تاریکترین روز، و زیباترین لحظات «خلق قهرمان» هستند، و خواهند بود.

درود به «مردم» ایران

علی ناظر

11 مهر 1390[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©