Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 21 October 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

علی ناظر

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر

* نظام ايدئولوژيک - تضاد تئوري و پراتيک  علی ناظر

* یک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)  علی ناظر

* تعيين تکليف حقوقي مجاهدين  علی ناظرآقای رئیس جمهور اوباما
[ علی ناظر]
[منبع: سایت بحران]


 
بعنوان یک پژوهشگر در امور ایران، و عضو اف، پ، آ Foreign Press Association))، سال گذشته در نامه ای به خانم کلینتون گوشه هایی از سیاست غلط مماشات در مقابل رژیم اسلامی را خاطر نشان کردم. آن نامه که مورد حمایت جمعی از ایرانیان هم قرار گرفته شده بود، جهت اطلاع ضمیمه شده است. متاسفانه آنچه در آن نامه آمده بود در عرض یکسال اخیر به واقعیت پیوست. تعدادی از ساکنین اشرف به قتل رسیدند، رژیم اسلامی به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد، اعدام در ایران به رویه غیرقابل کنترلی رسیده است، و دسیسه های رژیم اسلامی در خاورمیانه پروسه دموکراتیزه شدن خاورمیانه را با مشکل روبرو کرده است.

 

بر همگان از جمله دولت خود شما ثابت شده که سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی نه تنها مثبت نبوده، بلکه جوانب و ثمرات منفی شایان توجه و غیر قابل جبرانی هم داشته است. بطور مثال، ادامه حیات رژیم اسلامی توانسته نقطه اتکایی برای رژیم سوریه در سرکوب مردمش بشود، شورشیان فناتیک در افغانستان به تسلیحات مرگبار دست یافته اند، و عراق به پایگاه نظامی رژیم اسلامی تبدیل شده است. ادامه حیات رژیم اسلامی بی شک موقعیت استراتژیک عراق و افغانستان را نامتعین کرده و ثبات در این دو خطه استراتژیک را غیر ممکن ساخته است.

 

مطلع شده ام که دولت شما می خواهد در باره ابقا و یا حذف نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی، به یک تصمیم استراتژیک برسد. اروپا به این تصمیم رسید، آن را به مرحله اجرا گذاشت و هم اکنون در حال ورود به فاز دوم است. ناگفته روشن است که ابقای نام مجاهدین در این لیست از سوی دولت شما، رژیم اسلامی را خشنود می کند. فعالیتهای لابی های رژیم در چندین ماه گذشته مؤکد این واقعیت است که رژیم اسلامی از حذف مجاهدین از این لیست به شدت هراسان شده است.

مطمئنا آگاه هستید که حذف نام مجاهدین از لیست تأثیرات مثبتی در فعالیت این سازمان برای تغییر دموکراتیک در ایران خواهد داشت. این واقعیت را می توان در تحرکات لابی های رژیم اسلامی مشاهده کرد.

 

پیام تصمیم دولت شما، اما مهمتر و فراتر از عکس العمل مجاهدین و یا رژیم اسلامی است، چرا که بسیاری از سازمانهای فعال در سطح خاورمیانه و دیگر کشورهای اسلامی که خواهان تغییر در کشورهای متبوعه شان هستند، نظاره گر این فعل و انفعالات بوده، و نتیجه تصمیم دولت شما هرچه باشد بر روند فعالیت و تعیین خط و مشی آنها تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

در صورت ابقای نام مجاهدین در لیست، سازمانهای فعال (و شاید مسلح) در سطح جهان اسلام، با توجه به فاکت های موجود، به نتایج زیر می رسند:

فاکت: در ازای وعده های قانونی و حقوقی ایالات متحده آمریکا، نیرویی مسلح و سازمانیافته (مجاهدین خلق) که خواهان تغییر دموکراتیک در ایران است، می پذیرد تا تسلیحات نظامی خود را کاملا تحویل داده و داوطلبانه خلع سلاح شود. با وجود اینکه این سازمان در طول  بیست و اندی سال اخیر فعالیتی مسلحانه نداشته، و از حمایت های بین المللی هم برخوردار بوده است، دولت آمریکا (هم دموکرات و هم جمهوری خواه) سیاست مماشات با فاشیسم دینی را پیشه می کند، خلف وعده می کند، و به همبستری با رژیم اسلامی ادامه می دهد.

نتیجه سازمانهای (مسلح) در خاورمیانه: سلاح خود را زمین نگذاریم، به آمریکا اعتماد نکنیم، چرا که وعده آمریکا توخالی است، و «تنها ره رهایی جنگ مسلحانه» است.

این نتیجه گیری بصورتی دو چندان در میان سازمانهایی چون القاعده، و طالبان پژواک پیدا می کند.

 

فاکت: رژیم اسلامی بدون توجه به سیاست مماشات آمریکا، از طریق سازمانهای تحت فرمان خود در خاورمیانه، دست به گروگانگیری و ترور می زند.

نتیجه سازمانهای (مسلح) در خاورمیانه: هدف قرار دادن منافع آمریکا در سطح جهان نه تنها بازتاب بین المللی دارد، بلکه آمریکا را به مماشات بیشتر وادار می کند. قتل مستشاران آمریکایی در جهان اسلام موقعیت را تقویت می کند.

 

فاکت: خلف وعده دولت آمریکا و پشت کردنش به قرار دادها و توافقنامه ها، بخشی از این سازمانهای مسلح را متقاعد می کند که از بدنه اصلی که خواهان فعالیت خلص سیاسی است انشعاب کرده و با بازگشت به روند پیشین (مسلحانه) منافع آمریکا را هدف قرار دهند - بعنوان نمونه (رئال آی آر ای) در ایرلند شمالی که روند صلح ایرلند را نادیده گرفته و همچون گذشته فعالیت می کند.

نتیجه: آمریکا( غرب) که تاکنون فقط با یک سازمان در حال گفتگو و مذاکره بود، حال می بایست با دو سازمان مذاکره کند (آی آر ای، و رئال آی آر ای). از آنجائیکه سازمان منشعب، تجربه مذاکره با آمریکا و خلف وعده های دولت آمریکا (غرب) را پشت سر گذاشته، و منشعبین «سخت سران»ی هستند که از بدنه اصلی جدا شده اند، دیگر براحتی با هر وعده ای بر سر  میز نمی نشینند.

 

فاکت: فاشیسم دینی از «دلسردی» این سازمانها و بخصوص منشعبین در خاورمیانه تغذیه کرده، و به هرچه شعله ور کردن نفرت از آمریکا در منطقه یاری می رساند.

نتیجه: پیام آمریکا در حمایتش از فعالیتهای دموکراتیک در کشورهای منطقه، و فراخوان برای ترغیب و تشویق جوانان در دوری جستن از شعار «تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است»، با شکست مواجه می شود. این شکست بستر مساعدی برای عضوگیری در راستای اهداف فاشیسم دینی است. برای پیشگیری از این شکست استراتژیک، حذف رژیم اسلامی می بایست در رأس برنامه های دولت شما قرار بگیرد. داده های موجود مؤکد این واقعیت است که این حذف با حمله نظامی به ایران غیر ممکن بوده و مورد تقبیح مردم ایران قرار خواهد گرفت. قاعدتا، راه حل کم هزینه تر و مردمی تر ایجاد امکانات برای سازمانهایی است که توانمندی تغییر در ایران را داشته و توانسته اند پایبندی خود به اصول و قراردادهای بین المللی را در عمل ثابت کنند.

 

نتایجی که در بالا آمد تحلیل خلص آکادمیک نیستند، بلکه واقعیات تلخی است که جهان غرب هم اکنون در یمن، بحرین، سودان، مصر، و... با آن روبرو است. نهادهایی که خواهان تغییر دموکراتیک در کشورهای منطقه هستند، با مشاهده سیاست مماشات آمریکا با رژیم های حاکم در این کشورها، در حال سازماندهی و مسلح کردن خود هستند. خاورمیانه بستر خوبی برای رشد فاشیسم دینی است، و دولت شما در صورت باور به رشد دموکراسی در منطقه، می بایست از محدود کردن سازمانهایی چون مجاهدین خودداری کند. پایبندی آمریکا و دولت شما به وعده ها و توافقات مستند، فعالین سیاسی و سازمانهای سیاسی-نظامی در خاورمیانه را به دوری گزیدن از فناتیسیزم تشویق می کند.

 

در پایان، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی، و به رسمیت شناختن فعالیتهای دموکراتیک این سازمان در راستای سرنگونی رژیم اسلامی، تأکید دارم.

 

با احترام

علی ناظر

19 تیر 1390

10 ژوئیه 2011

 

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©