Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 21 October 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

علی ناظر

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر

* نظام ايدئولوژيک - تضاد تئوري و پراتيک  علی ناظر

* یک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)  علی ناظر

* تعيين تکليف حقوقي مجاهدين  علی ناظرآن صدای بی صدا
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


قاعدتا و بنا به رسمی قدیمی، اولین کاری که یک نهاد سیاسی انجام می دهد، طراحی لوگو (آرم) و کانال ارتباط با مردم (ارگان) است. در ارگان، حرفهای اعضا و هیات مرکزی منتشر شده و به اطلاع عموم می رسد.

سالها پیش شورای ملی مقاومت دارای ماهنامه و سپس فصل نامه شورا بود. بعد از مدتی آن رسانه از صحنه خارج شد و برای مدتی روزنامه و سپس هفته نامه ایرانزمین منتشر می شد. آنهم به دیار ناپیدایان پیوست.

از آن زمان تا به دورانی پیش اعضای شورای ملی مقاومت که وابستگی تشکیلاتی به سازمان دیگری نداشتند، چشم امید به نشریه مجاهد داشتند، ولی نمی توانستند عملا و قاعدتا روی آن حساب باز کنند. برخی از اعضا مطالب خود را در نبرد خلق (سازمان چریکهای فدایی خلق) منتشر می کردند.

 

در 16 دی 1388، وقتی اعضای شورای ملی مقاومت ماده الحاقی را به تصویب رساندند، و دست و پای اعضای این نهاد سیاسی تا حدود زیادی بسته شد، چرا که متعهد به آن ماده بودند، سایت همبستگی ملی شتاب بیشتری گرفت و عملا سعی کرد تا نظرات اعضای شورای ملی مقاومت و هواداران این نهاد سیاسی (بی ارگان) را به اطلاع همگان برساند. آش آنقدر شور شده بود که حتی بیانیه جداشدگان اکثریتی را هم منتشر می کرد. اما این «شور» هم به مرور زمان عمرش را به شما داد. تا آنجا که اخیرا آقای قصیم در بی بی سی مصاحبه می کند، و این سایت آن را انعکاس نمی دهد.

اگر بپذیریم که سایت همبستگی ملی «مال» مجاهدین است، دیگر جایی برای مطرح کردن سوال نمی ماند، چرا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند. مثلا، دوست ندارند مصاحبه یکی از قدیمی ترین اعضای شورای ملی مقاومت را منتشر کنند. ولی اگر گفته شود که سایت «همبستگی ملی» ارائه دهنده همهء نظرات اعضای شورای ملی مقاومت است، ناخودآگاه به این سوال بر می خوریم که اساسنامه این سایت در ارائه نظرات اعضای شورای ملی مقاومت چیست؟ چه کسی تصمیم می گیرد که مطلبی منتشر بشود و مصاحبه عضو دیگری منتشر نشود.

ظاهرا شق اول صحیح تر به نظر می رسد، که اگر چنین است، می خواهم از هواداران (و نه اعضا) شورای ملی مقاومت بپرسم که آیا در میان شما کسی نیست که آستین بالا بزند و سایتی «رسمی» طراحی و مدیریت کند که نظرات اعضای شورای ملی مقاومت بدون کم و کاست انتشار بیابد؟ اگر نیست، من حاضرم چنین مهمی را به عهده گرفته و سایتی برای این هموطنان مبارز و این نهاد سیاسی درست کنم (کلیه مخارجش را هم خودم می دهم) - خودم در مدیریت آن دخالت نخواهم داشت، چرا که این سایت رسمی شورا خواهد بود. ناگفته روشن است که این نه از سر خیرخواهی و یا بزرگواری و حتما نه از سر هواداری من از این نهاد سیاسی است، بلکه در راستای حل این مشکل 30 ساله شورا می باشد، تا «من»های نوعی بتوانیم با نظرات این «نهاد بی صدا» ولی خیلی «فعال» و «مبارز» و «مطرح» آشنا شویم. البته شخصا ترجیح می دهم که سایت همبستگی ملی به فرهنگ حاکم بر آن سایت بازنگری کند، و یا هواداران شورای ملی مقاومت سایتی به نام «شورا» سازماندهی کنند. استقلال آن سایت با انتشار مصاحبه آقای قصیم با بی بی سی تأیید می شود.

به امید آن روز

شاد باشید

علی ناظر

3 خرداد 1390[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©