Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������ ��������


این «پیروزی قضایی» نیست
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


امروز شورای ملی مقاومت طی بیانیه ای اعلام کرد « قرار رسمی منع تعقیب رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و ۲۳تن از مسئولان، اعضا و هواداران مقاومت به اتهام تروریسم و تأمین مالی‌تروریسم توسط دادگستری فرانسه و قاضی تحقیق ضدتروریسم، صادر گردید». طبق این حکم «رسیدگی به اتهامات مالی و پولی در این پرونده نیز به تحقیقات بعدی موکول» می شود.

آنچه در 17 ژوئن رخ داد، از حمله کماندویی به مقر سکونت پناهندگان سیاسی، تا نمایش رژیم شادکُن دولت فرانسه در انتقال ساکنین به بازداشتگاه، و شایعه پراکنی ها پیرامون فعالیت ساکنین، یک اقدام سراسر سیاسی بود. آن اسیر گیری مبنای حقوقی نداشت.

دولت فرانسه در آن روز به دلایل متعدد سیاسی خانم رجوی و یارانش را به بازداشتگاه منتقل کرد، و امروز هم به دلایل سیاسی دیگر حکم منع تعقیب صادر می کند.

نمی توان فشار حقوقدانان و وکلای مجاهدین در عملی شدن این موضع سیاسی را نادیده گرفت، اما لازمه عملی شدن این حکم قضایی نه بیطرفی قضات، و نه فعالیت پر ثمر وکلای مدافع، بلکه سرانجام یک پروسه دیپلماتیک سیاسی است که عاقبت به ثمر نشسته است. این یک پیروزی سیاسی است.

منع تعقیب، پیام دیگری هم دارد، سیاست مماشات به نفس نفس افتاده است. رژیم جمهوری اسلامی برای بقا و ادامه حیات، چاره ای ندارد مگر جراحی عمیق تر و حذف بخش بزرگتری از ساختار نظام اسلامی. رژیم مجبور است به راست میانه بچرخد. البته جهانخواران، و در رأس آنها آمریکا، هنوز به تجدید حیات این لاشه نیمه جان امید بسته اند. هنوز در حال تعامل و زد و بند با رژیم اسلامی هستند، و امیدوارند که چرخش رژیم، حذف بخشی از نظام و تغییر در رأس نظام، از شکست کامل سیاست مماشات پیشگیری کند.

خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی، و یا ابقای آنها، شاخص سیاست درازمدت آمریکا در رابطه با سه دهه خیزش آزادیخواهانه مردم ایران است.

 

همانگونه که «منع تعقیب» ممکن شد، حذف برچسب نا چسب هم امکان پذیر است.

 

آن روز دور نخواهد بود.

 

علی ناظر

22 اردیبهشت 1390

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©