Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

علی ناظر

* گامی دیگر به سوی راست میانه  علی ناظر

* اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر

* تعهد 92  علی ناظر

* مارگزیده  علی ناظر

* ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر

* رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر

* استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر

* مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر

* نبردی نابرابر  علی ناظر

* از چه می ترسند؟  علی ناظر

* ما همان جمع پراکنده   علی ناظر

* در ایران فردا  علی ناظر

* دیدگاه دوباره هک شد  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر

* از کاوه چه خبر؟  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر

* تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر

* نامه ای به خواننده  علی ناظر

* تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر

* صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر

* در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر

* پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر

* اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر

* فشنگ و موشک در راه خدا  علی ناظر

* انگار نه انگار  علی ناظر

* بدرود و تسلیت  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول-چهارم  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش چهارم - «اتهام»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش سوم - «بحران عدم اعتماد»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش دوم - «آسیب پذیری»  علی ناظر

* سنگ خارا – بخش اول  علی ناظر

* جبهه وسیع - بخش 1 -4  علی ناظر

* اصولی کیست؟  علی ناظر

* ناتوانی اپوزیسیون: «راه حل پيشگيرانه يا دگرديسي»  علی ناظر

* سر و ته یک کرباس  علی ناظر

* زدند و ما چیزی نگفتیم  علی ناظر

* تهاجم  علی ناظر

* پیام روشن و نهفته موشک کاتیوشا  علی ناظر

* بدهکار  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر

* آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر

* کمر غول  علی ناظر

* خبر خوب؟  علی ناظر

* رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»  علی ناظر

* حرمت قلم  علی ناظر

* والسلام؟  علی ناظر

* ناجی  علی ناظر

* «عجیب» و «غریب»  علی ناظر

* ارزیابی ناقص از سی سال مبارزه  علی ناظر

* سلام گرگ بی طمع نیست  علی ناظر

* «علی ناظر، مرز سرخ تو کجاست و چیست؟»  علی ناظر

* با خودمان جدی باشیم  علی ناظر

* چند خبر و چند نکته  علی ناظر

* جدا کردن «سر» از «بدنه»  علی ناظر

* مدل چهارم  علی ناظر

* سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر

* «تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر

* «تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر

* زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر

* آقای رئیس جمهور اوباما  علی ناظر

* مرز سرخ  علی ناظر

* نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها  علی ناظر

* رکن چهارم در جبهه خلق  علی ناظر

* معضل میز  علی ناظر

* گردهمایی 18 ژوئن  علی ناظر

* فصلی تازه  علی ناظر

* آن صدای بی صدا  علی ناظر

* پوزه بند  علی ناظر

* این «پیروزی قضایی» نیست  علی ناظر

* سینه زنهای گورکَن  علی ناظر

* یاری رسانی برای پیشگیری از تکرار «سربرنیتسا»  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* اگر مالکی ککی در تنبان ندارد...  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم  علی ناظر

* پاسخ صلیب سرخ
به نامه 330 «انسان» «مستقل»
  علی ناظر

* بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظر

* چشم انداز و نقش رسانه ها بر مبناي يک تحليل«گام بعدي»  علی ناظر

* مذهب ستیزی یا مذهب زدایی  علی ناظر

* تشدید بحران یا کنترل بحران؟  علی ناظر

* جنگی آزادیبخش برای صلحی پایدار  علی ناظر

* نظام ايدئولوژيک - تضاد تئوري و پراتيک  علی ناظر

* یک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)  علی ناظر

* تعيين تکليف حقوقي مجاهدين  علی ناظردیگر دخالت در اشرف موضوعیت ندارد
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


امروز در سایت همبستگی ملی – وابسته به مجاهدین خلق، گزارشی از یک تومار خطاب به ملل متحد، که توسط ساکنین اشرف امضا شده بود، منتشر شد.

در این تومار بر یک نکته تأکید شده است: آنها خواهان دخالت ملل متحد برای حفاظت از اشرف هستند. در ترم «تا فرجام نهایی» در این گزارش نیامده است، و بر « استقرار تیم دائمی ناظر ملل متحد در اشرف» تأکید شده است، هر چند که این درخواست را «به منظور دستیابی به یک راه حل دراز مدت و صلح آمیز و مورد قبول همه طرفها» ارزیابی کرده است.

به زبانی دیگر آنها تصمیم خود مبنی بر ماندگاری «دائمی» در اشرف را اعلام کرده، و به نظر نگارنده، امور اشرف از این پس موضوعی است که دیگر نباید مورد سوال غیر مجاهدین قرار بگیرد.

آنها فرزند خلق هستند، اما «فرزند» هم زمانی می رسد که تصمیم خود را می گیرد، و «مام وطن» باید «فرزند» را به حال خود رها کرده و بدی ها و خوبی هایی که برای «فرزند» پیش خواهد آمد را به خود او بسپارد.

برای آنها سلامت و بهزیستی آرزو می کنم، و به این «اعلام مسئولیت برای آنچه پیش خواهد آمد» احترام می گذارم، هرچند نه به استراتژی ارتش آزادیبخش باور داشته ام، و نه تعریف «اشرف کانون استراتژیک» هنوز برایم روشن شده است.

علی ناظر

13 اردیبهشت 1390

 

متن گزراش منتشر شده در همبستگی ملیمجاهدان اشرف با ارسال توماری خواهان حفاظت از اشرف توسط سازمان ملل شدند

سه‌شنبه، ۱۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۰ / ۰۳ می ۲۰۱۱

مجاهدان اشرف با امضای توماری خطاب به دبیرکل ملل متحد، خواستار تامین و تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد شدند و تاکید کردند که تنها راه جلوگیری از تکرار جنایت علیه ساکنان اشرف، تامین و تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد و استقرار دائمی گروه مانیتورینگ یونامی در اشرف و تعیین نماینده شورای امنیت برای تحقیق درباره کشتار ۱۹فروردین است.

تومار امضاشده توسط مجاهدان اشرف علاوه بر دبیرکل ملل متحد، برای کمیسر عالی حقوق بشر، رییس شورای امنیت،  نماینده ویژه دبیرکل درعراق، رئیس جمهور امریکا، وزرای خارجه ودفاع آمریکا، سفیر و فرمانده نیروهای آمریکا در عراق، رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان و  رؤسای کمیسیونهای خارجی و نیروهای مسلح این دو مجلس، رئیس سیاست خارجی و نماینده عالی اتحادیه اروپا، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین رهبران کشورهای عربی ارسال شده است.
در تومار ارسالی مجاهدان اشرف برای دبیرکل و ارگانهای ذیربط ملل متحد و رهبران سیاسی درآمریکا و اروپا وکشورهای عربی آمده است:
ما بدینوسیله، خواستار مداخله شما  برای تامین و تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد هستیم.
کشتار
۱۹فروردین دراشرف به دست نیروهای عراقی، ازسوی کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد، اتحادیه اروپا،  دولت آمریکا ، رؤسای کمیته های خارجی  درسنا  وکنگره ایلات متحده، نمایندگان کنگره آمریکا، نمایندگان پارلمان اروپا، اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا،  عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی لیگهای حقوق بشر، رهبران برجسته عراقی ، نمایندگان پارلمان عراق، و همچنین رهبران مذهبی، اتحادیه ها و احزاب سیاسی و پارلمانترها از ازسراسر جهان محکوم شده و اکنون فراخوان به تحقیق مستقل و شفاف و تضمین حفاظت اشرف از جانب ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا و استقرار تیم دائمی ناظر ملل تحد در اشرف، یک خواست مبرم بین المللی است.
ما در حالی برای شما می نویسیم که بسیاری از ما مجروح هستند و نیروهای مهاجم عراقی هنوز نگذاشته اند اجساد
۳۵ تن از  یاران شهیدمان را دفن کنیم.
علائم سیاسی از تهران و بغداد و آنچه ما در اینجا در صحنه می بینیم حاکی از  ادامه و تکرار فاجعه برنامه ریزی شده ‌یی است که یکی از اسناد آن ضمیمه است.
 نیروهای مهاجم همچنان در اشرف و اطراف آن مستقر هستند و خودروهای زرهی در شمال کمپ سلاحهای خود را به جانب ساکنان نشانه رفته اند.
کشتارها چه درششم وهفتم مرداد وچه در
۱۹فروردین، همیشه به بهانه حق حاکمیت توجیه و زمینه سازی می شوند، بهانه یی که در تعارض آشکار با تأکیدات ملل متحد و شخص  دبیرکل بر اصلِ جهان شمول مسئولیت  حفاظت( آر تو پی) است.
تنها راه جلوگیری از تکرار جنایت، تامین و تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد و استقرار دائمی گروه مانیتورینگ یونامی در اشرف و تعیین نماینده شورای امنیت برای تحقیق درباره کشتار
۱۹فروردین است. خروج قوای مسلح عراقی از داخل اشرف  و استقرار آنها در ساختمانهای پشت خاکریز ها و در ساختمان هایی که ما در ورودی اشرف به آنها داده ایم، حداقل ضروری برای تنش زدایی و آرامش اوضاع به منظور دستیابی به یک راه حل دراز مدت و صلح آمیز و مورد قبول همه طرفها است.ابتکار عمل شما در این خصوص یک قدم بزرگ در تحقق  اصل آر تو پی و مسؤلیت حفاظت در سطح جهانی است.

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22296:2011-05-03-08-22-35&catid=21:2010-01-17-21-49-36

 

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©