Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرفراتر از باورهای سمبلیک
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


خانم مریم رجوی در پیام امروز خود، و آقای مسعود رجوی در پیامهای پیشین خود در ارتباط با خیزش مردم در ایران «به جوانان دلیر و اشرف‌نشان» درود فرستاده اند.

 

ساکنین اشرف در اسارتی طاقت فرسا قرار گرفته و دشمن خلق از طریق کارگزارنش در عراق نمی گذارد حتی کمک های پزشکی به ساکنین اشرف برسد. سازمان مجاهدین خلق از روزی که متولد شد تاکنون، دمی از مبارزه دست نشسته، دمی میدان پر مخاطره و سهمگین مبارزه علیه غول جنایت و جهل را ترک نکرده است. هزاران عضو مجاهدین، میلیشای مجاهد، و موسی و اشرف و یارانش جان فدای آرمان خود و خلق ایران کردند، تا رژیم اسلامی نتواند ریشه بدواند و بر جنایت های 32 سال گذشته خود بیفزاید. افسران در قرارگاه اشرف مستقر شدند تا جنگی رهایی بخش را سازمادهی کرده و تمامیت رژیم را از بنیاد ریشه کن کنند. مجاهدین با مجاهدت خود مبارزه را به نسل امروز آموزاندند. استواری بر آرمان و اهداف و مبارزات پیگیرانه مجاهدین تحسین بسیاری، حتی دشمنانان را برانگیخت، و برگی از صفحه زرین تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران را به آنها اختصاص داد.

در این واقعیات، و اینکه در خیزش های اخیر بخشی از معترضین و جوانان هوادار مجاهدین هستند شکی نیست. در عین حال، در میان جوانانی که هم اکنون به اسارت رژیم درآمده اند، هستند جوانانی که گرایشی به مجاهدین، خط مجاهدین و یا ساکنین اشرف ندارند. آنها خود را طرفدار میرحسین موسوی (که شدیدا با اشرفیان مخالف است) می دانند. مخالف مجاهدین هستند اما خواهان تغییر هم هستند و برای این تغییر تا سرحد شکنجه و تجاوز هم رفته اند.

بی شک «اشرف نشان» بودن نه تنها مایه شرم، بلکه برای بسیاری از جوانان مایه افتخار است. بی شک، رسم مبارزه را از ساکنین اشرف آموختن نه تنها منفی نیست که آموزنده و مثبت هم است، اما القای این نکته که تمام جوانان در صحنه، حامی «اشرفیان» هستند، اگر خطایی بزرگ نباشد، درست هم نیست.

شاید بهتر باشد به دو پیام از سوی خانم مریم رجوی و آقای ابولحسن بنی صدر (دو گرایش کاملا متفاوت) توجه خاص داشته باشیم:

مریم رجوی: « مأموران نیروی انتظامی و کسانی را که تا امروز تحت استخدام قوای سرکوبگر بوده‌اند [...] بیش از این در لجنزار رژیم آخوندی غوطه نخورند و بیش از این در خونریزی و فساد این رژیم شریک نشوند. و به جای گره‌زدن سرنوشت خود به سرنوشت رژیمی که هیچ آینده‌یی ندارد، به جبهه مردم ایران پناه بیاورند.»

ابوالحسن بنی صدر: « شما نیز به یمن جنبش خود باید نیروهای مسلح را وادار کنید که این انتخاب قطعی را بعمل بیاورند. حتی لباس شخصی پوشان که تحت فرماندهی بیت آقای خامنه ای هستند، نیز وقتی در برابر این اراده تغییر قرار گرفتند در می یابند که زمان چماق کشی و آدمکشی و شکنجه کردن و کشتن بسر رسیده است، زمان انسان شدن و آزاد شدن و پیوستن به مردم رسیده است. شما نیز باید به آنها اطمینان دهید که هر گاه آزادی و پیوستن به ملت را انتخاب کنند، خواهید بخشید.»

 

در هر دو پیام («رهبر») از عناصر دشمن خواسته شده که اسلحه و سرکوبگری را رها کرده و به دامان خلق بازگردند. اگر چنین شود (که بالاخره روزی چنین خواهد شد)، آیا این «ریزشی» ها، هم «اشرف نشان» خوانده خواهند شد؟ به نظر من نه! اینها انسانهایی هستند که بنا به خصلت اپورتونیستی و یا بنا به جبر زمان از سرکوب دست برداشته و به جنایت ادامه نداده اند که البته شایان تأمل و توجه خاص است. اما «اشرف نشان» نیستند.

ترم ها و واژه ها را می بایست آنچنان بکار ببریم که واقعیتی در آن نهفته باشد و بتواند راهگشا باشد. جوانانی که هوادار موسوی هستند، و یا سلطنت طلب هستند، شاید با «اشرفیان» مخالف باشند، اما در عین حال، در برابر ظلم ظالم و حکومت خامنه ای جا خالی نکرده اند. این جوانان، همانطور که خانم رجوی گفته اند «دلیر» هستند، اما لزوما «اشرف نشان» نیستند.

شاید زمان آن فرا رسیده که تنها به تحسین دلاوری های فرزندان خلق در مقابل سرکوبگران بسنده کنیم. آنچه روزانه در صحنه رخ می دهد فراتر از باورهای سمبلیک است.

 

شاد باشید

 

علی ناظر

 

 

3 اسفند 1389

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©