Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������


از این «من» عُق ام می گیرد
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


 
 
 
 
 
 
 
 
 

·       من به خانواده ابراهیم آل اسحاق Ú©Ù‡ عمری را برای رهایی خلق در زندان شاه گذراند Ùˆ لحظه ای از آتش مبارزه دور نبود، اما چون از مجاهدین جدا شده بود، تسلیت نمی گویم.

·       من به خانواده مهدی فتحی، Ú©Ù‡ بخاطر محروم شدن از درمان Ùˆ مراقبت پزشکی توسط گماشتگان نوری مالکی، در اشرف در گذشت، تسلیت نمی گویم، چون مهدی فتحی تصمیم گرفته بود در اشرف بماند.

·       من به خانواده علی صارمی، Ú©Ù‡ بیش از نیمی از عمرش را در زندان های جمهوری اسلامی گذراند، اما چون از ساکنین اشرف حمایت کرد، تسلیت نمی گویم.

·       من مرگ خود خواسته علیرضا پهلوی را به خانواده داغدارش تسلیت نمی گویم، چون من ضد سلطنت هستم. من زخم خورده شاه هستم، من «رادیکال Ùˆ مترقی» هستم.

·       در باره شما نمی دانم، اما گاهی اوقات از این «من» عُق ام Ù…ÛŒ گیرد.

 

گاهی اوقات یادم می رود که برای چی و به چه دلیلی تبعیدی ام. هدفم از «سرنگونی طلبی» چیست. گاهی اوقات یادم می رود که مهمتر از هر چیز، فراتر از هرچیز، «رادیکال تر و مترقی تر» از هر چیز، احترام به مقام انسان، انسانهای دردمند، انسانهای پیشرو، انسانهای انقلابی، و حتی بازماندگان شاه و طرفداران مجاهدین و ... است.

نمی دانم چرا، اما برای تسلیت گفتن برای مرگ این انسانها دستم به قلم نمی رود. البته اگر مجاهد Ù…ÛŒ بودم، هزاران صفحه در باره فتحی Ùˆ صارمی Ù…ÛŒ نوشتم. اگر «شاهی» Ù…ÛŒ بودم، سایتها Ùˆ رادیو های طرفدار سلطنت را پر Ù…ÛŒ کردم، اگر «بریده»  Ùˆ یا «جداشده» از «سازمان» Ù…ÛŒ بودم، از آل اسحاق ها Ù…ÛŒ نوشتم، ولی چون نیستم «تسلیت» نمی نویسم – اول از همه، باید وابسته به این گروه Ùˆ یا آن گروه باشم تا فقط در باره غمها Ùˆ دردها Ùˆ داغهای «گروه»م بنویسم.

یادم می آید، روزی که سربازان مالکی تحت فرمان خامنه ای با تیر و تبر به اشرف حمله کردند، رضا پهلوی آن حرکت پلید را تسلیت گفت. اما امروز که برادر او (یعنی پسر شاهی که بیژن جزنی و حنیف نژاد را به قتل رساند) در تبعید، بر اثر افسردگی (و یا به هر دلیلی) پشت به زندگی می کند، این «من رادیکال و مترقی» سکوت می کنم. آیا شما از این «من» عُق تان نمی گیرد؟

علی ناظر

16 دی 1389

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©