Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

یادداشت روز

* جامه ات شویم شپشهایت کشم  علی ناظر

* تناقض در پیام  علی ناظر

* عادت  علی ناظر

* چه سال بدی  علی ناظر

* حرف کهنه ای که تازه است  علی ناظر

* دنیای خر تو خر جمهوری اسلامی  علی ناظر

* شایعه «مرگ ظالمان»  علی ناظر

* خر لنگ  علی ناظر

* خودسر  علی ناظر

* فاشیسم و دو رویی  علی ناظر

* ساختار شکنی  علی ناظر

* ایرج عزیز  علی ناظر

* آن کار دیگر می کنند  علی ناظر

* به نام آزادی  علی ناظر

* ما و جنگ طلبی  علی ناظر

* جهت اطلاع
نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون
  علی ناظر

* حرمت انسانی!  علی ناظر

* نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون  علی ناظر

* دموکراسی و پاسپورت  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش چهارم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش سوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش دوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس – بخش اول  علی ناظر

* 1929  علی ناظر

* صاحب مردهء صاحب مرده  علی ناظر

* من در اقلیت هستم  علی ناظر

* تا چه اندازه؟  علی ناظر

* نتیجه بحث آزاد  علی ناظر

* زوج خوشبخت  علی ناظر

* پرسش و پاسخ
در باره «انتخابات» عراق و پيامدهاى آن
  علی ناظر

* شکوائیه  علی ناظر

* خامنه ای در کوچه و بازار  علی ناظر

* خود کرده را تدبیر نیست  علی ناظر

* رئال پلیتیک «جبهه (وسیع) مردم» (بخش سوم)  علی ناظر

* «جبهه (وسیع) مردم» و چند ماده  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش اول) همبستگی آری، ولی...  علی ناظر

* کوتاه و مهم  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی به رضا پهلوی  علی ناظر

* یک پیام، یک التزام، یک بایست  علی ناظر

* مواجهه آزادیخواهانه و دموکراتیک؟  علی ناظر

* مردم قدرناشناس  علی ناظر

* ساعت 5:30 بامداد امروز بهنود شجاعی اعدام شد  علی ناظر

* یادداشت سه روز اخیر  علی ناظر

* دیدگاه در حال بازسازی است  علی ناظر

* هتاکی به رنگ سبز  علی ناظر

* 10000  علی ناظر

* تفاوت دو اخلاق  علی ناظر

* Iran s Crises Site - English  علی ناظر

* بولتن بحران جایگزین سایت دیدگاه  علی ناظر

* تودهنی سیستماتیک به یاوه سرایان  علی ناظر

* تأمل و تفسیر با شما  علی ناظر

* جنگ و صلح شيرين عبادي  علی ناظر

* پاسخ دولت انگلستان به کاربران سايت ديدگاه (سايت بحران)  علی ناظر

* 34 منهاي 1  علی ناظر

* مجاهدين و تکرار مکررات  علی ناظر

* بدون تفسير  علی ناظر

* پاپوش  علی ناظر

* گُل بود به سبزه نيز آراسته شد  علی ناظر

* توبه بي توبه  علی ناظر

* بي بي سي را چه مي شود؟  علی ناظر

* «يادداشت روز»  علی ناظرشایعه «مرگ ظالمان»
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


گزارش شده است که خامنه ای برای چندمین بار و غیر مترقبه راهی قم شده، تا با برخی از آیت الله های بلند پایه حوزه دیدار کند.

پیش از این و بدون برنامه قبلی، و به بهانه «بازدید» از آن عده از آیت الله هایی که در سفر رسمی اش به قم، از او دیدار کرده بودند، وی با عجله شگفت آوری به قم سفر کرد.

اما نه در سفر اول، و نه در سفرهای بعدی و نه در سفر امروز که به دیدن آیت الله ملکوتی شتافته بود، موضوع دیدار و حرفهایی که زده شده بود، علنی نشد. در سفرهای پیشین، برخی از آیت الله ها، تنها به فرستادن فرزندان خود بسنده کرده بودند. آیت الله هایی مانند خراسانی و اردبیلی تا بحال به دیدن او نرفته اند، که این عدم توجه به سفرهای مکرر خامنه ای به قم، خود سوال برانگیز بوده و نشانی از شکاف عمیق در حوزه می دهد.

امروز در برخی از محافل این شایعه قوت گرفته است که یکی از علل سفرهای مکرر خامنه ای به قم، قریب الوقوع بودن مرگ او است، و به این خاطر وی بعنوان نماینده بخشی از نظام سعی بر این دارد که جانشین خود، که مورد حمایت حوزه قم هم باشد، را بر شیوخ آن حوزه تحمیل کند. شاید به همین خاطر است که خامنه ای چند روز پیش، برای اولین بار، بر «اسلام ایرانی» مهر تأیید زد. فراتر اینکه، رسانه های خودی و وابسته به سپاه و نظام، سفر امروز او را در سطح گسترده و متداول همیشگی گزارش نکرده اند، که این خود بر این شایعه شدت بخشیده که خامنه ای به علت وخامت حالش مستقیما از «بیت» ملکوتی به تهران منتقل شده است، و دور نخواهد بود که شایعه مرگ او به حقیقت بپیوندد.

البته این شایعات می تواند تنها برای تست عکس العمل جامعه پیش از 16 آذر و نشست 5+1  با رژیم اسلامی هم باشد.

 

علی ناظر

14 آذر 1389

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©