Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


خودسری و خود زنی
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


خامنه ای در سخنان امروز خود بناچار به « ريزش‌هايي كه ممكن است در آينده هم تكرار شود » اعتراف کرد و ضعف روزافزون دستگاه ولایی در یکدست نگاه داشتن نظام و در نتیجه پیشگیری از فروپاشی آن را به اطلاع عموم رساند. وی به «پیچ خطرناک» که بی شک به واژگونی نظام خواهد انجامید اشاره می کند «در سي سال گذشته، بسياري از نقاط خطرخيز اين دوران سرنوشت‎ساز را پشت سر گذاشته ايم اما عبور از اين نقطه حساس تاريخي هنوز كامل نشده و ملت و مسئولان با حواسي جمع و با تدبير و تعقل و انسجام، به حركت خود ادامه مي دهند.»

این هشدار در زمانی است که در صحنه بین الملل «نیکولای ماکارف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه می گوید که این کشور به دلیل تحریم های بین المللی، تصمیم گرفته است که موشک های اس300 را به ایران تحویل ندهد.» و در داخل «خودسر»ها رحم به «خودی» ها نکرده و حتی از حمله به خانواده فرماندهان سپاه هم که «شهید» شده اند نمی گذرند «احسان باکری، پسر حمید باکری، پس از اینکه یکی از لباس شخصی ها مادرش را با اسلحه تهدید کرد، به او اعتراض کرد و در نتیجه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. [...] حمید باکری، مهدی باکری و محمد ابراهیم همت از سرشناس ترین فرماندهان سپاه در دوران جنگ ایران و عراق بودند که در جریان نبرد با نیروهای عراقی کشته شدند.»
در موازات با همین «خودسر»ی ها، امروز «
انفجار بمبی در ÛµÛ° متری مراسم رژه نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران در شهرستان مهاباد تاکنون Û±Û² کشته Ùˆ Û·Ûµ مجروح بر جای گذاشته است. استاندار آذربايجان غربی گفته است Ú©Ù‡ دو نفر از کشته شدگان از همسران فرماندهان ارشد نظامی شهرستان مهاباد هستند» دو سازمان کومه له Ùˆ پژاک انفجار بمب را محکوم Ù…ÛŒ کنند. پژاک به درستی آن را اقدامی «فتنه انگیزانه» Ùˆ  کومه له آن را کشتاری «بی شرمانه Ùˆ این اقدام تروریستی کور» ارزیابی Ù…ÛŒ کند. کومه له در ادامه انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی نشانه Ù…ÛŒ گیرد « جمهوری اسلامی Ú©Ù‡ با اعدام Ùˆ تهدید به اعدام Ùˆ کشتار کاسبکاران در نوار مرزی Ùˆ دستگیری های گسترده، نتوانسته بر فضای سیاسی کردستان غلبه کند در Ù¾ÛŒ توطئه برامده Ùˆ با چنین اقداماتی جبونانه ای Ù…ÛŒ خواهد حاکمیت خود را در کردستان پاسداری کنند.»

واقعیت همان است که خامنه ای گفته است. رژیم در پیچی خطرناک و تند قرار دارد، و برای رهایی دست به هراقدامی می زند. در نوشتار پیشین به «خودسر»ی های نهادهای مختلف سپاه و بسیج اشاره کردم. آنچه در مهاباد رخ داده است، «خودزنی» «خودسر»های جمهوری اسلامی است.

بدون Ø´Ú©ØŒ با افزایش بحران در درون نظام، «خودسر»ی ها Ùˆ «خودزن»ی ها هم فزونی خواهد گرفت. آنچه Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ ماند، مداخله گری نیروی سرنگونی طلب Ùˆ  سمت دادن «بحران فروپاشی» به سوی «بحران سرنگونی» است.

علی ناظر

31 شهریور 1389

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©