Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


فاشیسم و دو رویی
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


"تري جونز" كشيش كليساي ايالت فلوريدا كه فراخوان مراسم "قرآن‌سوزي " را در سالروز حملات يازده سپتامبر اعلام كرده بود از خر شیطان پایین آمده و این مراسم را تا اطلاع ثانوی به «حالت تعلیق» درآورده است، به این شرط که «انتقال مكان پروژه مركز اسلامي نيويورك به منطقه‌اي دورتر از محل حادثه يازده سپتامبر، ديگر صدها نسخه از كتاب مقدس اسلام را به آتش نخواهد كشيد.». البته و همانطور که پیش بینی می شد، این «تعلیق» نوشداروی پس از مرگ است. مراسم عید فطر در پاکستان با تظاهرات اعتراض آمیز برگزار شد. در افغانستان سه نفر در این تظاهرات مجروح شدند. وزیر دفاع آمریکا به كشيش افراطي هشدار داد. اوباما دخالت کرد. مبارك، دعوت به سوزاندن قرآن كريم يك طرح نژادپرستانه خواند، حسين نوري‌همداني اوباما را مسئول خواند، و اسماعیل کوثری اعلام کرد که «اين تصميم در نهايت به نفع اسلام تمام خواهد شد. » خلاصه اینکه کمتر «سیاستمدار» و آخوندی است که در اینباره موضع نگرفته و این عمل و یا تهدید به انجام این عمل را محکوم نکرده باشد. اما کسی فتوا به قتل کشیش نداده است.

بیچاره سلمان رشدی، نویسنده آیات شیطان، اگر می دانست که روزی خواهد رسید که قران را به آتش بکشند و فتوایی صادر نشود، بی شک کتابش را امروز منتشر می کرد.

از متعادل شدن نابه هنگام رژیم می گذرم، و به این نکته که چرا فیل «قران سوزی» درست چند روز پیش از «عید فطر» و سالگرد 11 سپتامبر به هوا فرستاده شد، و منفعت آن بیشتر به جیب چه کسانی می رود هم نمی پردازم. افشای جدیدترین سایت مخفی زیر زمینی غنی سازی اورانیم در کوه‌های بهجت آباد-آبیک در شمال تهران را می سپارم به بعد.

اما به راستی:

اگر قرار بود بجای قران، کتاب الاقدس بهایی ها به آتش کشیده شود، آیا باز هم اینهمه جنجال به پا می شد؟

اگر قرار بود بجای قران، کتاب مائو به آتش کشیده شود، آیا باز هم اوباما موضع می گرفت؟

اگر می خواستند کتاب حافظ و فردوسی را به آتش بکشند، آیا کسی اینچنین اعتراض می کرد؟

از کتاب بگذرم. کتاب، چه قران و چه شاهنامه چیزی نیست به جز یک من کاغذ و دو سیر سریشم، سوزاندنش قبیح و محکوم است، اما فقط کاغذ است.
از  Ù…وج سواران عابد Ù…ÛŒ پرسم اگر بجای قران شنیده بودند Ú©Ù‡ تن دختر جوانی را بخاطر آزادی خواهی سوزانده اند، اگر بجای سوزاندن قران، خبر از سوزش درد شلاق بر بدن جوانی Ú©Ù‡ در ملاء عام روزه خواری کرده Ù…ÛŒ شنیدند، آیا بازهم اینهمه هیاهو به پا Ù…ÛŒ کردند؟ آیا قران مهمتر از تن Ùˆ جان صاحب قران است؟

 

بی Ø´Ú©ØŒ نه! اینهمه  Ù‡ÛŒØ§Ù‡ÙˆÛŒ غربی ها از این جهت است Ú©Ù‡ بنیادگرای مسیحی Ùˆ یهودی Ùˆ مسلمان با توسل به نام «خدا»، دست به خشونت Ùˆ ارعاب Ùˆ ترور Ùˆ قتل Ùˆ کشتار زده تا حرف خود را به کرسی بنشاند. فاشیست هر زمان Ú©Ù‡ Ú©Ù… Ù…ÛŒ آورد دست به خود زنی زده Ùˆ با به آتش کشیدن خود Ùˆ قران Ùˆ شروع جنگ صلیبی Ùˆ دفاع از «سرزمین موعود» Ùˆ دفاع از «نژاد Ùˆ نسل»، جهانی را به آتش Ù…ÛŒ کشاند، Ùˆ برای عبور از بحران، از تن مریدان ناآگاه پل Ù…ÛŒ سازد.

علی ناظر

19 شهریور 1389

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©