Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


فرود و پرواز سوال برانگیز
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


امروز پرواز مستقیم (14:30) ایران ایر از استکهلم به ایران، در باند فرودگاه یوتوبری فرود آمد.

بنا به اطلاعات دریافتی، مسافران بدون هیچ توضیح قانع کننده ای مجبور می شوند بیش از دو ساعت در هواپیما با درب های بسته بنشینند.

 

بنا به گزارش دریافتی (از پلیسی در فرودگاه یوتوبری)، گفته می شود که در فرودگاه استکهلم به هواپیما اجازه سوخت گیری داده نمی شود، و هواپیما بنا به دلایلی به یوتوبری رفته و در آنجا سوختگیری می کند.

 

برای دیدگاه هنوز موثق بودن این گزارش مشخص نشده است. سوال این است که اگر به دلایل «تحریم»، ایران ایر نتوانسته در استکهلم سوخت گیری کند، چرا به او اجازه سوختگیری در یوتوبری داده شده است؟ و اگر علت توقف دو ساعته سوختگیری بوده، آیا بنا به «حقوق بیمه هواپیمایی» مسئولان فرودگاه یوتوبری اجازه داشته اند که با بودن مسافرین در هواپیما سوخت رسانی کنند؟ از سوی دیگر اگر مساله سوختگیری نبوده، بلکه مشکل فنی بوده، این نقص فنی چه بوده و چگونه برطرف شده است؟ از آنجا که می دانیم جان انسان و پاسخگویی در فرهنگ آخوندها معنایی ندارد، آیا مسئولان فرودگاه یوتوبری می توانند به این سوالات پاسخی بدهند؟ شاید رژیم برای انتقال افراد با هویت مجهول، و یا حمل محموله مشکوک از ایران ایر استفاده می کند؟ هرچه باشد، فرود و پرواز این هواپیما سوال برانگیز است.

علی ناظر

17 شهریور 1389

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©