Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

یادداشت روز

* جامه ات شویم شپشهایت کشم  علی ناظر

* تناقض در پیام  علی ناظر

* عادت  علی ناظر

* چه سال بدی  علی ناظر

* حرف کهنه ای که تازه است  علی ناظر

* دنیای خر تو خر جمهوری اسلامی  علی ناظر

* شایعه «مرگ ظالمان»  علی ناظر

* خر لنگ  علی ناظر

* خودسر  علی ناظر

* فاشیسم و دو رویی  علی ناظر

* ساختار شکنی  علی ناظر

* ایرج عزیز  علی ناظر

* آن کار دیگر می کنند  علی ناظر

* به نام آزادی  علی ناظر

* ما و جنگ طلبی  علی ناظر

* جهت اطلاع
نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون
  علی ناظر

* حرمت انسانی!  علی ناظر

* نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون  علی ناظر

* دموکراسی و پاسپورت  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش چهارم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش سوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش دوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس – بخش اول  علی ناظر

* 1929  علی ناظر

* صاحب مردهء صاحب مرده  علی ناظر

* من در اقلیت هستم  علی ناظر

* تا چه اندازه؟  علی ناظر

* نتیجه بحث آزاد  علی ناظر

* زوج خوشبخت  علی ناظر

* پرسش و پاسخ
در باره «انتخابات» عراق و پيامدهاى آن
  علی ناظر

* شکوائیه  علی ناظر

* خامنه ای در کوچه و بازار  علی ناظر

* خود کرده را تدبیر نیست  علی ناظر

* رئال پلیتیک «جبهه (وسیع) مردم» (بخش سوم)  علی ناظر

* «جبهه (وسیع) مردم» و چند ماده  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش اول) همبستگی آری، ولی...  علی ناظر

* کوتاه و مهم  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی به رضا پهلوی  علی ناظر

* یک پیام، یک التزام، یک بایست  علی ناظر

* مواجهه آزادیخواهانه و دموکراتیک؟  علی ناظر

* مردم قدرناشناس  علی ناظر

* ساعت 5:30 بامداد امروز بهنود شجاعی اعدام شد  علی ناظر

* یادداشت سه روز اخیر  علی ناظر

* دیدگاه در حال بازسازی است  علی ناظر

* هتاکی به رنگ سبز  علی ناظر

* 10000  علی ناظر

* تفاوت دو اخلاق  علی ناظر

* Iran s Crises Site - English  علی ناظر

* بولتن بحران جایگزین سایت دیدگاه  علی ناظر

* تودهنی سیستماتیک به یاوه سرایان  علی ناظر

* تأمل و تفسیر با شما  علی ناظر

* جنگ و صلح شيرين عبادي  علی ناظر

* پاسخ دولت انگلستان به کاربران سايت ديدگاه (سايت بحران)  علی ناظر

* 34 منهاي 1  علی ناظر

* مجاهدين و تکرار مکررات  علی ناظر

* بدون تفسير  علی ناظر

* پاپوش  علی ناظر

* گُل بود به سبزه نيز آراسته شد  علی ناظر

* توبه بي توبه  علی ناظر

* بي بي سي را چه مي شود؟  علی ناظر

* «يادداشت روز»  علی ناظرایرج عزیز
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


خبر فوت پدر گرامی ات باعث تأسف شد.

داستان زندگی همیشه همین بوده، و خواهد بود. آدمها به دنیا می آیند، می خورند و می خوابند و زاد ولد می کنند، و بعد می میرند. و چون به خاک سپرده می شوند، با خاک یکی شده و طبیعت و آینده را باز می سازند؛ و اگر به دنیای فراتر از آنچه دیده و لمس می شود باور داشته باشند، به عرش صعود کرده و به رهایی همیشگی دست می یابند.

متاسفانه داستان زندگی برای همهء پدرها یکسان نیست. برخی فرزند دلبند خود را بر روی تخت شکنجه می بینند. هر ضربه تازیانه بر بدن فرزند، گویی هزار تازیانه بر تن پدر است. گویی هزار بار می میرد. هزار بار نیمه های شب از خواب پریشان بیدار می شود، و درد تک تک تازیانه های دشمن خلق را بر تن خود حس می کند. هزار بار نفرین می کند. ایرج عزیز، پدر تو، یکی از این آزرده دیدگان بود؛ از جنس هزاران پدر و مادر رنجدیده دیگر که رژیم جنایتکار خمینی فرزندانشان را به اسارت گرفت، و به قتل رساند.

با احترام از او یاد می کنیم چرا که خیلی وقت پیش از مرگ به عرش انسانیت صعود کرده بود؛ چرا که فرزندی مبارز، آزادیخواه و عدالت خواه به ایران تقدیم کرده، و الفبای انسانیت و انساندوستی را به فرزندنش آموزانده بود.

برای تو، همسر مبارزت و فرزند عزیزت، صبر و بردباری آرزو می کنیم.

 

از سوی یاران دیدگاه

علی ناظر

11 شهریور 1389

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©