Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 30 November 2022
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������� ������


به نام آزادی
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


برگرفته از نشریه آزادی شماره 14  - اوت 1998: مجاهد خلق علی اکبر اکبری در زیر شکنجه جان سپرد، تا شکنجه گر بمیرد. چه بهای سنگینی! شکنجه گر مرد، ولی شکنجه پا برجاست. همانگونه که امام مرد، ولی خط امام حاکم است. ادامهء شکنجه بعد از هلاکت شکنجه گر موکد یک اصل است: تا زمانی که این رژیم، در تمامیت آن، در مسند قدرت است، زندان و شکنجه ادامه خواهد داشت. و تا زمانی که زندان، شکنجه، اعدام و نقض حقوق ملت ایران ادامه دارد، راهی به جز مبارزه قهرآمیز در پیش روی نمی ماند. موضع گیری خاتمی، که لاجوردی را «خدمتگزار مردم» خطاب کرد، تأکیدی بر اصولی بودن این تنها راه، و رد توهم مبارزه مسالمت آمیز برای استقرار دموکراسی است...

پیروز باشید

ادامه مطلب – پ.د.اف – لطفا کلیک کنید

 

لاجوردی و مرثیه خوانی فارس (01 شهریور 1389)

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©