Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


1929
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


امروز قطعنامه 1929 برای تحریم ایران به تصویب رسید - «دوازده  Ø±Ø§ÛŒ مثبت داده شد. ترکیه Ùˆ برزیل نمایندگانی بودند Ú©Ù‡ رای منفی دادند Ùˆ فقط لبنان بود Ú©Ù‡ به «قطعنامه شماره ۱۹۲۹» رای ممتنع داد». تركیه Ùˆ برزیل خواهان اعتمادسازی میان جامعه‌ی جهانی Ùˆ ایران شدند Ùˆ بر استفاده از راه‌حل مسالمت‌آمیز تاكید داشتند. از سوی دیگر، همانطور Ú©Ù‡ انتظار Ù…ÛŒ رفت، متكي به جامعه جهانی هشدار داد Ú©Ù‡ «منتظر حركت بعدي ايران در برابر تصويب قطعنامه باشيد». مريم رجوى، «از هفتمين قطعنامه شوراى امنيت درباره پروژههاى اتمى فاشسيم دينى حاکم بر ايران Ùˆ تصويب چهارمين دور تحريمها عليه اين رژيم استقبال کرد». شایان توجه اینکه پس از Û¹Û° روز چنانچه رژيم بچه عاقل Ùˆ سربراهی نشده باشد، Ùˆ فعاليتهای مشکوک اتمی خود را متوقف نکرده باشد، شورای امنیت اقدامهاى بيشترى را مورد مطالعه قرار مىدهد. دقت کنید «مورد مطالعه» قرار خواهد داد، یعنی هیچ.

 

دو سال قبل ( 25 دی 1385 )، پیش از تصویب قطعنامه 1737 نوشته بودم:

«با وجود اينکه تحريم کنندگان دندان و چنگ و ناخن نشان مي دهند، اما همانطور که انتظار مي رفت «دندان» پنبه اي بوده و «گاز»ي که گرفته شده است، بيشتر در راستاي خريدن زمان بيشتر براي رژيم خواهد بود.
آمريکا هشدار مي دهد که اگر [رژيم] ايران به مفاد اين قطعنامه (جلب اعتماد آژانس) تن ندهد، در نشست هاي بعدي با قطعنامه هاي شديدالحن تري روبرو خواهد شد – مشخصا منظور آمريکا استفاده از قواي نظامي است. روسيه با استفادهء قواي نظامي مخالفت کرده است.
بنا به اين قطعنامه اعضا موظف شده اند که از هرگونه مراودات اقتصادي و تکنولوژي در ارتباط مستقيم با «فن آوري هسته اي» خودداري کنند.»

 

به راستی از آن زمان تاکنون چه اتفاق مثبتی رخ داده است، که امروز باید دلمان به این قبیل قطعنامه ها خوش بشود؟

·       رژیم به لحاظ پیشرفت در تکنولوژی اتمی چندین گام کیفی برداشته است

·       مجاهدین در اشرف در محاصره هرچه بیشتری قرار گرفته اند، Ùˆ تعدادی از یاران آنها در حمله وحشیانه به اشرف، به قتل رسیدند.

·       جنبشی اعتراضی، زیر عبای سبز سیدی، به انحراف کشانده شد، Ùˆ زحمات چندین ساله مبارزین رادیکال برای براندازی کمرنگ شد

·       اوباما، Ùˆ دیگر کشورهای اروپایی دستان خود را برای پشتیبانی از رژیم به سوی خامنه ای دراز کردند، Ùˆ حتی در همین قطعنامه کذایی، چراغ سبزی نیست Ú©Ù‡ به رژیم نداده باشند

·       برای رهانیدن رژیم از سختی «تحریمی Ú©Ù‡ هرگز تحریم نخواهد بود»، Ùˆ چند هفته پیش از تصویب قطعنامه، ترکیه بعنوان دروازه برای عبور Ùˆ مرور کالاهای لازم جلو انداخته شد

 

خلاصه اینکه، این قطعنامه همان غلطی را خواهد کرد که سه تای قبلی کردند. برای تحریم رژیمی مثل رژیم ایران، باید جدی بود، و جدی عمل کرد.

·       کلیه حسابهای بانکی وابسته به سران رژیم بلوکه شود

·       کلیه مراودات تجاری با ایران قطع شود

·       فروش بنزین به ایران متوقف شود،

·       خرید نفت از ایران متوقف شود،

·       گلوگاه دریای عمان بلوکه شود،

·       کلیه سفرا از ایران بازخوانده شده، Ùˆ کلیه سفرای ایران از کشورها اخراج شوند.

·       برچسب تروریستی از مجاهدین برداشته شود، Ùˆ «مبارزه برای آزادی» بعنوان حق مسلم مردم ایران به رسمیت شناخته شود،

·       جنبش اعتراضی مردم در داخل ایران جدی گرفته شود، Ùˆ مثل آقای اوباما گفته نشود Ú©Ù‡ اعتراض مردم علیه نقض حقوق بشر، مساله ای داخلی است،

·       بجای اینهمه موضعگیری های توخالی، فروش باتون Ùˆ دیگر ادوات سرکوب به رژیم ممنوع شود،

 

زمانبندی این قطعنامه هدیه بسیار ارزشمندی به جناح غالب نظام است. خامنه ای و شرکاء از امروز تا پایان خرداد، مظلوم نمایانه، و همچون قهرمانی که همیشه مورد ظلم و ستم امپریالیسم بوده، بر حامیان امپریالیسم – معترضین به رژیم، خواهند تاخت. آقایان موسوی و کروبی شایسته است که بجای محکوم کردن (احتمالی) این قطعنامه، برنامه های اتمی نظام را محکوم کرده و صف خود را از پشتیبانان «ایرانی اتمی» جدا کنند، در غیر اینصورت، تفاوتی بین آنها و احمدی نژاد نخواهد بود.

 

علی ناظر

19 خرداد 1389

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©