Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 21 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

یادداشت روز

* جامه ات شویم شپشهایت کشم  علی ناظر

* تناقض در پیام  علی ناظر

* عادت  علی ناظر

* چه سال بدی  علی ناظر

* حرف کهنه ای که تازه است  علی ناظر

* دنیای خر تو خر جمهوری اسلامی  علی ناظر

* شایعه «مرگ ظالمان»  علی ناظر

* خر لنگ  علی ناظر

* خودسر  علی ناظر

* فاشیسم و دو رویی  علی ناظر

* ساختار شکنی  علی ناظر

* ایرج عزیز  علی ناظر

* آن کار دیگر می کنند  علی ناظر

* به نام آزادی  علی ناظر

* ما و جنگ طلبی  علی ناظر

* جهت اطلاع
نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون
  علی ناظر

* حرمت انسانی!  علی ناظر

* نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون  علی ناظر

* دموکراسی و پاسپورت  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش چهارم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش سوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش دوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس – بخش اول  علی ناظر

* 1929  علی ناظر

* صاحب مردهء صاحب مرده  علی ناظر

* من در اقلیت هستم  علی ناظر

* تا چه اندازه؟  علی ناظر

* نتیجه بحث آزاد  علی ناظر

* زوج خوشبخت  علی ناظر

* پرسش و پاسخ
در باره «انتخابات» عراق و پيامدهاى آن
  علی ناظر

* شکوائیه  علی ناظر

* خامنه ای در کوچه و بازار  علی ناظر

* خود کرده را تدبیر نیست  علی ناظر

* رئال پلیتیک «جبهه (وسیع) مردم» (بخش سوم)  علی ناظر

* «جبهه (وسیع) مردم» و چند ماده  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش اول) همبستگی آری، ولی...  علی ناظر

* کوتاه و مهم  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی به رضا پهلوی  علی ناظر

* یک پیام، یک التزام، یک بایست  علی ناظر

* مواجهه آزادیخواهانه و دموکراتیک؟  علی ناظر

* مردم قدرناشناس  علی ناظر

* ساعت 5:30 بامداد امروز بهنود شجاعی اعدام شد  علی ناظر

* یادداشت سه روز اخیر  علی ناظر

* دیدگاه در حال بازسازی است  علی ناظر

* هتاکی به رنگ سبز  علی ناظر

* 10000  علی ناظر

* تفاوت دو اخلاق  علی ناظر

* Iran s Crises Site - English  علی ناظر

* بولتن بحران جایگزین سایت دیدگاه  علی ناظر

* تودهنی سیستماتیک به یاوه سرایان  علی ناظر

* تأمل و تفسیر با شما  علی ناظر

* جنگ و صلح شيرين عبادي  علی ناظر

* پاسخ دولت انگلستان به کاربران سايت ديدگاه (سايت بحران)  علی ناظر

* 34 منهاي 1  علی ناظر

* مجاهدين و تکرار مکررات  علی ناظر

* بدون تفسير  علی ناظر

* پاپوش  علی ناظر

* گُل بود به سبزه نيز آراسته شد  علی ناظر

* توبه بي توبه  علی ناظر

* بي بي سي را چه مي شود؟  علی ناظر

* «يادداشت روز»  علی ناظرتا چه اندازه؟
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


نمی دانم آخرین نامه رئیس اسبق مجلس اسلامی (مهدی کروبی) به قاضی القضات اسبق رژیم اسلامی (موسوی اردبیلی) را مطالعه کرده اید یا نه (اگر نه اینجا را کلیک کنید).

در «فرار به جلو موسوی» نگارنده به بخشی از پاسخ دادستان وقت به میرحسین موسوی اشاره کرده ام. در آنجا ابراز نظر کرده ام که « در دهه 60 موسوی از ریز پرونده ها آگاه بود و «می دانست» اما سکوت کرد، [...] کسی که گذشته کریه خود را به انتقاد نکشد، همیشه می تواند به گذشته خود بازگردد.» آقای کروبی در این نامه، و ظاهرا برای دفاع از میرحسین موسوی خود را به کوچه علی چپ زده و مانند کسانی که بر روی کثافات (گذشته) خود خاک می ریزند، در ارتباط با قتل عام 67 می فرمایند: « هيچگاه ريز آن قضايا بررسی نشده و چرايی آن مشخص نيست و هنوز ماجرا در ابهام قرار دارد و معلوم نيست که تا چه اندازه امام (آيت الله خمينی) در اين ماجرا دخالت داشته‌اند »

 

این گفته را می شود از دو جنبه بررسی کرد.

* زاویه خوشبینانه (و گاهی اپورتونیستی) که افشاگری کروبی نه تنها جناح غالب را تضعیف می کند، بلکه باعث آگاهی بیشتر مردم شده و پاسخ اردبیلی می تواند گنداب های بیشتری را افشا کند.

* زاویه دوم (نگاه نگارنده) - اینکه کروبی و موسوی و خامنه ای همه سر و ته یک کرباسند و اینها فقط یک هدف دارند - نجات جمهوری اسلامی در وهله اول، و به صورت استراتژیک نجات اسلام.

 

پیش از این (13 مرداد 1388) در «الزایمر سیاسی»  نوشته بودم:

« اینکه اراذل و اوباش واقعی در حال افشای یکدیگرند جای خوشحالی است؛ چرا که "ز هر طرف رود به ضد اسلام" است. اگر رفسنجانی به نفع جناح شکست خورده موضع بگیرد، به نفع مردم است. اگر به نفع خامنه ای موضع بگیرد، باز هم به نفع مردم است. اگر کروبی از تجاوز زندانیان سیاسی پرده بر دارد، به نفع مردم است، و اگر مانند محسن رضایی که می خواست رئیس جمهور ایران شود، خفقان بگیرد، بازهم به نفع مردم و به ضرر اسلام است. تأکید می کنم، به ضرر اسلام است، و نه به ضرر جمهوری اسلامی.

هرچه این اراذل و اوباش، خودشان را بیشتر لو بدهند، مردم فاصله بیشتری از اسلام خواهند گرفت. و همین واقعیت باعث شده که خیلی ها هراسان شده و به دست و پا بیفتند. حتی آنهایی که هیچ رابطه ای با این ارذل جنایتکار ندارند، ولی اسلام را در خطر می بینند، به دنبال چاره چویی و راهکاری هستند که اگر این نظام رفت، اسلام از دست نرود.»


به راستی وقاحت تا کجا که باید به «دخالت» و حکم و فتاوی خمینی که به قتل هزاران فرزند ایرانزمین انجامید و جنایت علیه بشریت در تابستان 67 را آفرید، شک کنیم، که به صدای رگبار مسلسل ها (که بگوش خودم در شهریور تا دی 1360 شنیدم) که جان صدها فرزند غیور خلق را گرفت و ایران را عزا دار کرد، شک کنیم، که باید 30 خرداد را فراموش کنیم، تا بتوانیم 22 خرداد را گرامی بداریم.
من در باره شما نمی دانم، اما من نه فراموش می کنم، و نه در حد امکانم می گذارم که 31 سال جنایت خمینی را کسی فراموش کند.

به اندازه کافی دیده و شنیده و سند در اختیار دارم که بدانم « تا چه اندازه امام (آيت الله خمينی) در اين ماجرا دخالت داشته‌اند» و احتیاجی به ماله کشیدن قاضی القضات رژیم ندارم که این جنایات را تأیید و یا تکذیب کند.

آنچه که هشدار دهنده است کتمان واقعیت توسط مهدی کروبی و اقمار نیست، ایشان بهتر از این بلد نیستند، بیشتر از این از حقوق بشر درک ندارند، مرتجعی هستند که در برابر مرتجعی دیگر صف آرایی کرده است. به تاریخ اسلام نگاه کنید، پر است از این قبیل مرتجعینی که در برابر ظالمان صف آرایی کردند و حتی «شهید» شدند. فراموش نکنیم که ایشان رئیس مجلس همین نظام و کاندیدای ریاست جمهوری مورد قبول شورای نگهبان همین رژیم هستند، و از ایشان بیشتر از این نباید توقع داشت.
مشکل بر سر این است که تاکتیک (و تعریف جدید از صورت مساله) برخی از نیروهای پیشرو و مترقی (از جمله مجاهدین) این شده که می خواهند این بخش از نظام را در مقابل آن بخش از نظام بگذارند، تا شاید تغاری بشکند و ماستی بریزد.

گویی نمی دانند (شک دارم) که ماکزیمم دستاورد این تاکتیک (و تعریف جدید از صورت مساله) این خواهد بود که (مثلا) کروبی از موسوی اردبیلی بخواهد که مشخص کند که آیا خمینی از قتل عام 67 مطلع بوده و یا نه (شاه خوب بود، اطرافیانش بد بودند). این تنها دستاورد است.
شرکت مردم (با درصد پایین اما قابل توجه) در نمایش انتخاباتی 22 خرداد 1388 ، موهبتی الهی برای نظام اسلامی بود. خامنه ای، رفسنجانی، کروبی، موسوی و خاتمی آنروز و امروز می توانند ادعا کنند که رژیم پایگاه مردمی دارد. برخی از فعالین سیاسی (سرنگونی طلب) متاسفانه نه آنروز و نه امروز متوجه نبوده اند که جنگ زرگری این آخوندها و سبزهای سیدی تنها بخاطر پاسداری از این نظام و تداوم حیات آن است – (حداقل) خدا پدرشان را بیامرزد که به زبانی گویا بارها و بارها گفته اند که تنها هدفشان هم همین است. پرچم داران سبز سیدی اعلام کرده و اصرار دارند که می خواهند رژیم به «گذشته» افتخار آمیزش باز گردد. به راه حل موسوی توجه کنیم
(سحام نیوز - 2 خرداد 1389):

«جنبش سبز می گوید راه حل برگشت به سوی مردم است. راه حل در جلب حمایت مردم است و اینکار جز از طریق به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود ممکن نیست. فصل سوم قانون اساسی را بدون کوچکترین تغییری اجرا کنید . خواهید دید که دوباره دورنمای صبح امید پیدا خواهد شد.»
و یا تعریف خانمزهرا رهنورد از جنبش سبز (سحام نیوز - 2 خرداد 1389): «
جنبش سبز امتداد انقلاب کبیر اسلامی است».

کمی به مفهوم فعل (برگشت) «بازگشتن» دقت کنیم تا بفهمیم که موسوی و کروبی و خانم رهنورد و بقیه «سادات سبز» چه می خواهند. بازگشت به چه چیزی؟ پاسخ روشن است – به گذشته. کدام گذشته؟ گذشته ای که امام سمبل آن است. همان دوران که فتاوی برای تجاوز به دختران، خون کشیدن از زندانیان، اعدام های دسته جمعی و دادگاه های چند دقیقه ای و... توسط خمینی صادر می شد و همین حضرات روزه سکوت گرفته بودند، و امروز هم که سکوت را (مثلا) شکسته اند، می خواهند آب تطهیر بر گور امام جنایتکارشان بریزند. بازگشت برای کروبی و میرحسین موسوی و سبز سیدی یعنی این، یعنی تطهیر امام خمینی؛ و این ماکزیمم دستاورد برای تاکتیک (تعریف جدید از صورت مساله) «قرار دادن یک جناح در برابر جناح دیگر» است. آنهایی که اشتباها فکر می کنند (از جمله مجاهدین) که با قرار دادن یک جناح در برابر جناح دیگر و به روی کار آمدن جناح مغلوب بر سر کار، این رژیم فرو می پاشد اشتباه می کنند. مگر تاکتیک قرار دادن بنی صدر در مقابل حزب جمهوری اسلامی کارساز شد؟ وقتی بوی الرحمن به مشام رژیم خورد، تمام این آخوند ها ( رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی و ...) هم صدا و هم جبهه شدند. اگر بار دیگر حیات رژیم بخطر بیفتد، و همین کروبی و موسوی فقط حس کنند که رژیم در حال فروپاشی است، کاری می کنند که سگ های بسته آزاد شوند.
بقول یکی از دوستان، برای اولین بار در تاریخ مبارزاتی مردم (از مشروطه تاکنون)، «روحانیون» در رأس و در بطن مبارزه نیستند. برای اولین بار است که مردم تصمیم گرفته اند تا صف خود را از اسلامیون و روحانیون جدا کنند. صحبت بر سر اسلام ستیزی نیست، صحبت بر سر سپردن روحانیون به زباله دان تاریخ است. چرا باید به آنها اجازه نمو داد؟ چرا باید به موضعگیری های صدتا صنار کروبی دل خوش کرد، و اجازه داد که آخوند و آخوند صفت خود را بعنوان پیشتاز جنبش قالب کند – آنهم با چنین جملات مردم فریبی؟

باز هم می نویسم. 22 خرداد 1388 روز مردم نبود - روز فریب مردم بود. 22 خرداد را نباید گرامی داشت چرا که دستاوردی نداشت به جز تحکیم حناحی از رژیم اسلامی؛ و تا اپوزیسیون سرنگونی طلب، درست مانند رژیم اسلامی، روی خواست های خود استوار نایستد و بر آنها پای فشاری نکند، و روشن و مشخص بر امر سرنگونی، و نه رفورم (سفید، سرخ یا سبز) اصرار نورزد، نه جامعه بین المللی اپوزیسیون سرنگونی طلب را جدی می گیرد، و نه مردم آنها را (مجاهد و غیر مجاهد هم ندارد). چپ و راست زدن های تاکتیکی (و بقول یکی از دوستان چرتکه انداختن های سیاسی) مردم  را به دنبال پیدا کردن ناجی از درون رژیم سوق می دهد، و آمریکا و اروپا و.... را هم تشویق می کند تا هر روز چنگ و دندان نشان دهند بی آنکه ناخنی بکشند و یا گازی بگیرند.

برای اپوزیسیون سرنگونی طلب نباید بیشتر از یک جناح وجود داشته باشد – تمامیت جمهوری اسلامی. هر تاکتیک یا استراتژی (قطره ای) که بخواهد جناحی از رژیم را در مقابل جناح دیگر قرار داده و یا روی یک جناح علیه جناح دیگر سرمایه گذاری کند، بدون شک امر سرنگونی را به تأخیر می اندازد.
به مردم پیام روشن بدهیم – ما و مردم این طرف، رژیم جمهوری اسلامی و فرزندان خمینی آنطرف.

علی ناظر

3 خرداد 1389

نگارنده ترم «استراتژی قطره ای» را به تفصیل در «زهر و پادزهر» تعریف کرده است.

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©