Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������


22 میانگین سیاسی 15 و 30
بخش اول پیش زمینه
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


در آستانه سالگرد 22 خرداد هستیم. برای برگزاری هر چه پر شکوه تر آن خیلی ها اعلام آمادگی کرده اند. آنهایی که 22 خرداد را نقطه عطفی در خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی می دانند، و آنهایی که آن را در راستای اهداف و استراتژی جمهوری اسلامی می دانند، و البته رژیم که نمی خواهد 22 خرداد بیشتر از آنچه که هست بشود، و طبیعتا، آنهایی که از هر فرصتی استفاده می کنند تا خود را مطرح کنند.

در این سلسله نوشتار به گوشه هایی از این رخداد پرداخته و نظر خودم را با توجه به آنچه که گذشت بیان می کنم.

در بخش اول، نظر خواننده محترم را به نوشتار این نگارنده که (در نوامبر 1997) در نشریه آزادی منتشر شد، و در صورت حوصله به سه بخش سلسله نوشتار «دیدگاه سوم» که یکی دو روز پس از 22 خرداد نوشته بودم و در آرشیو موجود است، جلب می کنم.

 

بخش اول پیش زمینه – نگاهی گذرا به تحلیلها Ùˆ عملکردهای اولیه نیروی «محوری» اپوزیسیون  - شورای ملی مقاومت (از این پس مقاومت) – لطفا کلیک کنید

علی ناظر

2 خرداد 1389

 

دیدگاه سوم – بخش1

دیدگاه سوم – بخش2

دیدگاه سوم – بخش3

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©