Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


دیدگاه [اطلاعیه مشترک]: اعدام جنایت کارانه ی پنج زندانی سیاسی را محکوم می کنیم
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


صبح امروز (یک شنبه 19 اردیبهشت 89)، جمهوری اسلامی در یک اقدام به غایت وحشیانه، پنج زندانی سیاسی را در زندان اوین اعدام کرد. اعدام شدگان که یک زن و یک معلم را شامل می شوند عبارتند از شیرین علم هوایی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، و مهدی اسلامیان.

فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران، عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی ئاسک (آهو) بود و با نام مستعار "سیامند" برای نشریه ی فرهنگی - آموزشی رویان که به اداره آموزش و پرورش کامیاران تعلق دارد، می نوشت. فرزاد همواره اتهامات وارده از سوی مزدوران قضایی رژیم را در مورد خود رد کرده بود. خانم علم هوایی نیز عضویت در گروه پژاک را نپذیرفته بود.

 

نیازی به گفتن نیست که رژیم متزلزل و پا در هوای جمهوری اسلامی فرزندان مردم ایران را - بویژه در آستانه ی یکمین سالگرد انتخابات تقلبی ریاست جمهوری - به منظور ایجاد ارعاب و وحشت اجتماعی و ممانعت از بالا گرفتن مجدد اعتراضات خیابانی، اعدام کرده است، اما این اقدام زبونانه، بیش از هر زمان دیگر ترس و هراس گردانندگان سفله ی رژیم را از مردم ناراضی و به جان آمده، به نمایش می گذارد.

 

سردمداران پلید جمهوری اسلامی باید بدانند که اگر معلمان و زنان به رویارویی و یا به گفته ی مزدوران قضایی رژیم به محاربه ی با نظام نکبت بار ولایی بر می خیزند، مقصر اصلی خود رژیم و جنایات بی حد و مرزی است که علیه مردم ایران مرتکب می شود. و گرنه چه سلاحی برنده تر و موثرتر از قلم، در دستان آگاهی بخش معلمان.

 

بدون تردید اعدام این پنج زندانی سیاسی، خشم آزادی­Ø®ÙˆØ§Ù‡Ø§Ù† ایران Ùˆ جهان را بر Ù…ÛŒ انگیزد Ùˆ رژیم جنایت کار آخوندی را با بی آبرویی باز هم بیشتر، Ùˆ معضلات Ùˆ بن بست های باز هم افزون تر روبرو خواهد ساخت. ما نیز همراه با تمام مردم ایران این اعدام های سبعانه را با آرزوی ایرانی بدون جمهوری اسلامی Ùˆ بدون اعدام، محکوم Ù…ÛŒ کنیم.

 

مسعود ابراهیم نژاد، سعید اطلس، داریوش افشار، مهدی تقوایی، نادر ثانی، پرویز داورپناه، بهرام رحمانی، بهروز شادیمقدم، کورش طاهری، کورش عرفانی، علی فیاض، ستار لقایی، میلاد مختوم، مجید مشیدی، ایرج مصداقی، عباس منصوران، علی ناظر، بصیر نصیبی، اسماعیل وفا یغمایی

19 اردیبهشت 1389

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©