Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


شکوائیه
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


این نامه سرگشاده من به کاربران دیدگاه است.

وقت ذیقیمت شما عزیزان را نمی گیرم. می دانم که سرتان شلوغ است، پس به اصل مطلب می پردازم.

از شما می خواهم که اول سری به ستون نظرات زده و نگاهی سریع به آن بکنید، بعد برگردید و این سطور را بخوانید.

چه دیدید؟ با هم به چند نمونه در آن صفحه نگاه کنیم:
 

·       مروری کوتاه برحزب کمونیست ایران،حزب کمونیسم کارگری ایران(جدایی هاوانشعابات اَنها)  11نظر

·       رضا پهلوی در مسیر بازگشت به اصل خود 8 نظر

·       مرگ Ùˆ «بزرگمردی کوچک» Ú©Ù‡ ابهت مرگ را شکست 2 نظر

·       ...

·       اعدام، نشانه ای از قدرت انقلابی توده ها  35نظر

·       تجاوز، جلاد ننگت باد  2نظر

 

عزیزانم.

دیدگاه برای رفع بیکاری تأسیس نشده؛ برای دلخوشی یادداشت روز نویسان و یا مدیر آن ، به حیات خود ادامه نمی دهد؛ و برای اینکه یکی دو نفر کاربر و یا 2، 3 هزار کاربر و یا بیش از آن جایی برای تبادل افکار داشته باشند هم اینقدر منظم به روز نمی شود، و یادداشت روز نویسان مطالب خود را به موقع منتشر نمی کنند. بودن و ادامه حیات دیدگاه تنها به خاطر یک هدف است – می خواهد به اندازه قدش خاری در چشم دشمن باشد. به اندازه یک جو رژیم را افشا کند. به اندازه یک ارزن بتواند در نقش پلی ارتباطی بین نیروهای سیاسی و کاربران فعال باشد.

Ùˆ اینها، همه زحمت Ùˆ وقت گذاشتن ها Ùˆ درگیری ها Ùˆ ناسزاهایی Ú©Ù‡ من از دوست Ùˆ دشمن Ù…ÛŒ شنوم، تنها به خاطر نفرت (تکرار Ù…ÛŒ کنم – نفرت) من (مطمئنا، Ùˆ دیگر همکاران دیدگاه) از رژیم اسلامی است. نفرت از این رژیمی Ú©Ù‡ میلیون ها نفر را به تبعید کشانده، نفرت از رژیمی Ú©Ù‡ باعث ده ها خودکشی شده، نفرت از رژیمی Ú©Ù‡ انسانیت را از اذهان زدوده، نفرت از رژیمی Ú©Ù‡ بین نیروهای ترقی خواه Ùˆ آزادی ستان فاصله انداخته است. آری نفرت از رژیمی Ú©Ù‡ به زندانی سیاسی تجاوز Ù…ÛŒ کند. نفرت از این نظام Ú©Ù‡ شأن انسان را ناچیز کرده، انسانیت را زدوده  - انسانیت را.

من از شما عزیزان گلایه دارم.

چگونه می توانید اینهمه نظر در باره هر موضوع و مطلبی ثبت کنید، و گاهی اوقات برای هرکدام یک یا دوصفحه بنویسید، ولی فقط 2 نظر در باره تجاوز به زندانی سیاسی ثبت کنید؟ یک نظر - اعلام انزجار (فریبا) و دیگر هشداری که شاید این کلیپ دست ساز باشد و سندیت نداشته باشد(صدیقه).

مرگ بر خمینی و آل عبا که حرمت کلمه را دزدید. که ما را دچار فراموشی کرده است. فراموش کرده ایم که یک روز، پیش از تبعید، ما خودمان هم زندانی بودیم. که اگر ما مورد تجاوز قرار نگرفتیم، جسممان اسیر شد، که بر تنمان کابل فرود آمد. چگونه می توان صحنه تجاوز را دید و هیچ نگفت؟ (حتی اگر دست ساز باشد).

از شما کاربرانی که در اینباره نظر نداده اید می پرسم، چه سود که از رژیم، از رجوی، از اشرف دهقانی، از حزب کمونیست کارگری و .... انتقاد کنید و در باره گفتار و کردار آنها ده ها نظر بنویسید، وقتی که در باره این شنیع ترین عمل رژیم ساکت می شوید. دلم خوش است که حداقل یک کاربر نوشت که این تصویر می تواند دروغ باشد. شما چرا تا به همین حد هم ننوشتید؟ به من نگویید که دارم موضوع انشاء تعیین می کنم، چرا که 31 سال نقض حقوق بشر موضوع انشاء خلق ستمدیده است.

صمیمانه عرض می کنم که از شما گله مندم.

گله مندم که چگونه چشم از روی هدف بر می دارید. آری هدف – یعنی شرف انسانی، یعنی آزادی انسان، یعنی حقوق بشر. چرا تجاوز را محکوم نمی کنید؟ جنایت آشکار رژیم را محکوم نمی کنید؟ مرده شور دیدگاه را ببرند اگر در آن جنایت محکوم نشود.

محکوم نکردن این جنایت حتی در چند سطر، یک پیام به رژیم می دهد، کاربران دیدگاه آنقدر به مسائل دیگر مشغول هستند، آنقدر به دنبال «جنگل» هستند که «درخت» پیش رویشان را نمی بینند.

علی ناظر

18 فروردین 1389

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©