Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


فتوای خامنه ای: «علاوه بر آنکه هيچ مبناي شرعي ندارد، مستلزم  ضرر Ùˆ فساد زيادي است Ú©Ù‡ مناسب است از آنها اجتناب شود . Â»

 

در فتوایی که خامنه ای علیه چهارشنبه سوری صادر کرده، نکات جالبی نهفته است. از جمله:

·       چهارشنبه سوری مبنای شرعی ندارد. به زبانی دیگر ریشه در فرهنگ اصیل ایرانی Ùˆ باستانی داشته Ùˆ در تقابل کامل با فرهنگ اندیشه ارتجاعی اسلام عزیز است

·       چهارشنبه سوری مستلزم ضرر Ùˆ فساد زیادی است. به زبانی دیگر اندیشه ارتجاعی خامنه ای Ùˆ نظام اسلامی، در تقابل کامل با شادی Ùˆ سرور بوده، Ùˆ جشن Ùˆ پایکوبی را مضر Ù…ÛŒ شناسد.

·       مناسب است Ú©Ù‡ چهارشنبه سوری اجتناب شود. به زبانی دیگر، خامنه ای در عین حال Ú©Ù‡ از این جشن هراسان است، اما جرأت نمی کند Ú©Ù‡ چهارشنبه سوری را کاملا حرام بداند، بلکه فقط مناسب Ù…ÛŒ داند Ú©Ù‡ از آن اجتناب شود.

کسی نیست از این مرجع تقلید که خیلی ها به مرجعیت قبولش ندارند بپرسد که اگرچهارشنیه سوری مبنای شرعی ندارد، چرا فضولی می کنی و فتوا می دهی؟ باز اگر در باره غسل میت بود یک چیزی، یا مثلا اگر وسط نماز بادی از نمازگزار در می رفت یک حرفی، ولی آخوند را چه به در افتادن با سنت چندین هزارساله که حتی عمر و عثمان و علی و دوازده معصوم هم نتوانستند آن را حرام اعلام کنند.
نکند فکر می کنی که اینهم عاشورا است که مختص مسلمانان باشد؟ برخلاف عاشورا، چهارشنبه سوری را ایرانیان مسیحی، زرتشتی، یهود، بهایی، کمونیست و آته ئیست و..... کرد و ترک و بلوچ و فارس جشن می گیرند – چرا که جشنی ایرانی است و ریشه در فرهنگ غنی ایران دارد، و اگر تمام حوزه علمیه قم و مشهد و اصفهان و نجف و ... هم فتوا بدهند و «مفسد فی الارضش» بخوانند، بازهم هزاران سال دیگر پای برجا خواهد ماند. این است تفاوت فرهنگ اصیل ایرانی و فرهنگ ارتجاعی.....

علی ناظر

25 اسفند 1388

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©