Iran's Crises Unfolded 
IranCrises
 
Tuesday 29 November 2022
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������� ������������


گفتگوی تلفنی کوتاه
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


 

 

 • ++ علی سلام
 • * سلام، چطوری؟
 • ++ یکی از دوستان نوشته که منظور متن ماده مصوبه شورای ملی مقاومت فقط سایت دیدگاه و پژواک است.
 •  * آن را نخوانده ام.
 •  ++ ولی اگر منظور شما باشید که هرچند روز یکبار یک مقاله از قصیم و روحانی در سایت های شما منتشر نمی شد.
 •  * حرف برای گفتن بسیار است. می دانی که چند روز دیگر 22 بهمن است. بگذار این حرفها را پس از آن بزنیم، و حتما می زنیم.
 •  ++ بسیار خوب. حالت بهتر شده است؟ جای ستون نظرها خالی است.
 •  * نه. حالم هنوز همانطور است که بوده است. ولی خوشبختانه دیدگاه آتومات شده و هرکس که دلش بخواهد، می تواند مطلبش را بدون دخالت من، وارد سیستم دیدگاه کند (از جمله آقایان قصیم و روحانی). ستون اخبار و نظرها هم، تا چند روز دیگر، توسط برخی از دوستان راه اندازی خواهد شد و من دیگر کاره ای نخواهم بود. و اگر این دوستان وقت نکنند، خودم یکجوری آن را ادامه می دهم.
 •  ++ مواظب خودت باش
 •  * شاد باشی

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©