Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������� ��������


انحراف اذهان از بحران فروپاشی
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


درست زمانی که بحران داخلی بین جناح های جمهوری اسلامی بالا می گیرد، و در یک رفراندوم عمومی (دعوت عموم مردم به شرکت در راهپیمایی برای تقبیح سوزاندن عکس خمینی) رژیم با استقبال سرد و اندک مردم روبرو می شود، و آنطور که خبرگزاریهای رژیم در عرض چند روز اخیر توی بوق کرده بودند، مورد توجه حتی اعضای سپاه و بسیج (مثلا 20 میلیونی) قرار نمی گیرد، و سخنان ولی فقیه برای اعدام سران فتنه، با سردی در قطعنامه راهپیمایی خود این جماعت، روبرو می شود. در چنین زمانی، به ناگاه جمهوری اسلامی به یاد حقوق مرزی و نفتی و قراردادهای تاریخی افتاده و چاه نفت را مورد هجوم نظامی قرار می دهد.

همانطور که خمینی پاره پاره شده، پیش از این و در یک جنگ 8 ساله، میلیونها ایرانی و عراقی را به کشتن داد ولی نتوانست موضوع اروند رود را فیصله بدهد، اینبار خامنه ای به همان شکل، پس از ایجاد هیاهو (مثلا تأیید نشده) و حتما نوشیدن جام زهری کشنده تر از قبلی، عقب نشینی خواهد کرد، چرا که تنها دلیل این عمل ماجراجویانه، چیزی به جز انحراف اذهان نیست. رژیم می داند که دیگر نمی تواند پشت احساسات ملی و بهانه «چاه نفت» سنگر بگیرد.

در رفراندوم غیر رسمی دیروز، جمهوری اسلامی و نظام ولایی شکست خورد و کسی برایش سینه نزد. رژیم ادعا می کند که بیش از 2 میلیون عضو فعال بسیجی دارد، و نزدیک به 300-400 هزار سپاه پاسداری، که همه معتقد به ولایت فقیه هستند. اما تعداد شرکت کنندگان در این راهپیمایی بنا به گزارشهای خودی رژیم بسیار کمتر از همین تعداد در سطح کشور بوده است. به راستی چرا تمام (20 میلیون) بسیجی در این تظاهرات شرکت نکردند؟ چرا خانواده های آنها فعالانه شرکت نکردند؟ چرا جناح غالب نتوانست خیابانها و نماز جمعه دشمن شکن را مملو از جمعیت بسیجی و سپاه پاسداری کند (مردم عادی را به حساب نمی آورم)؟ پاسخ ساده است. با پاره شدن عکس خمینی، کارت ولایت فقیهی خامنه ای هم سوخت. به «فروپاشی» رژیم دیروز رسمیت داده شد. پس از شکست دیروز، اعدام موسوی و کروبی دوای درد بی درمان رژیم نخواهد بود، چرا که ریشه درد مردم در بود و نبود خامنه ای و موسوی و رفسنجانی و احمدی نژاد نیست. مردم تمامیت جمهوری اسلامی را نمی خواهند، و این در «هیس هیس» کردن های نماز جمعه بارز شد.

دغدغه واقعی خامنه ای پس از رفراندوم دیروز این است که آیا «ضدیت» مردم با نظام، در میان بسیجی ها هم در حال رشد است؟ بنا به تعریف و برداشتم از «بحران فروپاشی»، ریزش در تمام لایه های نظام آعاز شده و حتما به این لایه هم خواهد رسید.

علی ناظر

28 آذر 1388

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©