Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Monday 6 February 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������� ������


مواجهه آزادیخواهانه و دموکراتیک؟
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


در زیر بخشی از مصاحبه ی رادیو سوئد با اکبر گنجی (1 دسامبر 2009) آمده است.

·       اکبر گنجی در این مصاحبه بر چند نکته انگشت می گذارد، که تفسیر آن را به خود خواننده می سپارم:
ایشان بالاخره تأیید می کنند که عضو سپاه بوده اند. و تا سال 1363 در این ابزار سرکوب فعالیت داشته و با فرماندهان سپاه رفت و آمد و نشست و برخاست داشته اند. و پس از اختلاف با خطوط سپاه تقاضای انتقال به وزارت ارشاد و همکاری با خاتمی را کرده است

·       گنجی با رد اتهاماتی که به او زده می شود، اشاره می کند وی تأکید دارد که در جوامع دموکراتیک باید "مواجهه آزادیخواهانه و دموکراتیک" آموخته شود.

·       گنجی از انتقادات تیز گلایه کرد. به نظر او، این انتقادات باعث می شود تا ملت نتوانند یک "شخصیت ملی" داشته باشند. وی ادامه می دهد که اگر قرار باشد همه را لجن مال کنیم کار پیش نمی رود؛ و می پرسد آیا می گذاریم یک گاندی در میان ما شکل بگیرد؟

·       وی با اشاره به فرهنگ حاکم بر اپوزیسیون می گوید که حتما یکنفری باید کشته شود تا نادرست بودن اتهاماتش ثابت شود.

·       او از "کمپین علیه جنایت" که اخیرا به ثبت رسیده، نام می برد. وی گفت که از یک کمیته ی حقیقت یاب و دادگاه علنی با حضور هیات منصفه برای بررسی اعمال دیگران دفاع می کند.

·       همچنین از یک جبهه وسیع نام برده و بر احتیاج مبرم جامعه به چنین جبهه ای تأکید می ورزد. جبهه ای که بتواند بر این نظام فائق بیاید. اما خاطرنشان می کند که این زمانی انجام پذیر است که به یکدیگر اعتماد کنیم. و هشدار می دهد که گروهی "اعتماد" را هدف گرفته اند.

·       و در پاسخ به سوال پیرامون "عملکرد خمینی"، به کلی گویی می پردازد و تنها به نقد از دستاورد های حکومت کفایت می کند.

 

برای شنیدن بخشی از این مصاحبه لطفا اینجا را فشار دهید.

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©