Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید و از وزنه های قابل تأمل حوزه علمیه قم در پاسخی به محسن کدیور (منتشر شده در دیدگاه) چنین نوشته است «‏به كارگيرى اين گونه سلاح ها [کشتار جمعی] اگر در برابر نظاميان متجاوز نباشد و مردم‏ ‏بى گناه - هرچند از نسل هاى آتى - را قربانى نمايد، عقلا و شرعا جايز‏ ‏نيست .»

ظاهرا ایشان استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، از جمله سلاح اتمی را "عقلا و شرعا جایز" ندانسته اند.

اما اگر کمی به جملات بالا دقت کنیم به نکته ای که بسیار حائز اهمیت است بر می خوریم. شاید ایشان لازم باشد آن را تجدید نظر کنند.

ایشان فتوا داده اند که "‏به كارگيرى اين گونه سلاح ها اگر تنها در برابر نظاميان متجاوز نباشد..."، "عقلا و شرعا"، "جایز نیست". به زبانی دیگر اگر " تنها در برابر نظاميان متجاوز" باشد" "جایز" است.

اگر ایشان این فتوای خود را بازتعریف نکنند، من شکی ندارم که جناح خواهان توسعه سلاح اتمی در نظام جمهوری اسلامی، از آن بهره جویی خواهد کرد.

علی ناظر

25 مهر 1388

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©