Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظردو رفیق
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


امروز، خبر آمده که دو مجاهد خلق بخاطر ضرب و جرحی که به آنها وارد شده، و در اثر فشارهای جسمی ناشی از اعتصاب غذا، ممکن است تا چند ساعت دیگر بمیرند... و من جملاتی پراکنده می نویسم...
 
می گوییم:

با رهبر عقیدتی، مخالفیم.

نمی خواهیم کسی بگوید:

چه بکن یا نکن،

چه فکر بکن یا نکن،

مبارزه بکن، یا نکن،

کجا بمان یا نمان.

می گوییم:

انسانها حق انتخاب دارند.

حق دارند!
تا هرآنچه که می خواهند

بکنند، بگویند، بنویسند، بپوشند،

و

در هر کجا که می خواهند بمیرند.

و اگر کسی دیکته کند

ولی فقیه است،

رهبر عقیدتی است،

امام است،

مرکز ثقل عقل و دانش و بینش است،

دچار کیش شخصیت است

به شدت با این واژه و مفهوم مخالفت می کنیم.

ولی...

...
ساعتی دیگر گذشت...
... 

ولی...

ما ساکت نشسته ایم.

رفیق مان در حال مرگ است!

رفیق...

این واژه مقدس...

به سختی، آخرین نفس ها را می کشد

و در اغما...

دنیای زیبایی که برایش مبارزه کرده را تجسم می کند

و آخرین نفس را می کشد...

ولی...

ما ساکت نشسته ایم!

ما!

تبعیدیان!

ما فراریان از ظلم و ستم

شاهد ظلم و ستم هستیم

ولی...

ساکت نشسته ایم!

به راستی،

ما را چه می شود؟

به راستی،

دیروز، کجا بودیم،

امروز، به کجا رسیده ایم؟

روزی، برای رفیق جان می دادیم،

امروز...

می گوییم:

مگر به تو نصیحت نکردیم که می میری؟

مگر به تو نگفتیم که وجه المصالحه می شوی؟

مگر به تو نگفتیم که مبارزه مسلحانه بد است؟

مگر به تو نگفتیم که اسلام بد است؟

مکر به تو نگفتیم که رهبرت بد است؟

مگر به تو نگفتیم که سکتی...

فرقه ای؟

مگر به تو نگفتیم: عامل اسرائیلی؟

مگر به تو نگفتیم: عامل آمریکایی؟

ولی... به من، گوش نکردی!

مگر نگفتیم:

مبارزه را رها کن و حزب سیاسی بشو!

مگر نگفتیم؟

ولی ... به من، گوش نکردی!

هر چه برایت پیش بیاید، خود کرده است!

به من، گوش نکردی!

به من،

به من، که می دانستم و می دانم!

گفتم: راهی که انتخاب کرده ای، بیراهه است!

من می گویم!

گفتم: روش مبارزه ای که انتخاب کرده ای، خطا است!

من می گویم!

من، که با ولی فقیه مخالفم!

من، که با آزادی اندیشه و عمل موافقم!

من، که می گویم انسان ها مجازند که راه و روش زندگی خود را انتخاب کنند!

من!

با این وجود...

تو، انتخاب کردی که بمیری!

پس بمیر!

مرا با تو کاری نیست!

با تو

که حق انتخاب داری!

با تو

تو، به من گوش نکردی!

تو، به راهی که من نشانت داده ام نرفته ای!

به من،

که مخالف ولی فقیه ام

که مخالف دیکته کردن اندیشه ام!

تو، به من، گوش نکرده ای!

و حال می میری!

خود خواسته ای که بمیری!

پس بمیر!

راهت این است!

روش ات این است!

بیشتر از این نمی فهمی!

من، می فهمم!

من، می دانم!

من، راه درست را نشانت داده ام!

من، که مخالف راهبرم!

به تو، که سکتی!

 به تو،

...

ساعتی دیگر گذشت!
...

دو مجاهد دیگر مُردند!

دو رفیق!

دو فرزند خلق!

دو انسان!

دو آزاده!

ولی...

ما هنوز ساکت نشسته ایم!

کجا بودیم!

به کجا رسیده ایم!

علی ناظر

14 مهر 1388

به امید اینکه این دو رفیق شهید نشوند![Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©