Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 3 February 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������� ������


یادداشت سه روز اخیر
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


نویسندگان یادداشت روز، و کاربران محترم دیدگاه

با سلام، و پوزش برای تأخیر در به روز کردن مستمر دیدگاه. متاسفانه کامپیوتر خودم دچار بلایای تکنیکی شده و امکان بازکردن ای میل ها، و سیستم دیدگاه را نداشتم.

در زیر سه «یادداشت روز» است که نویسندگان محترم یادداشت روز، آنها را به موقع ارسال کرده بودند.

شاد باشید

علی ناظر – 11 مهر 1388

دو روز حقارت بار در نیویورک  - فـرهـاد مهدوی

چه کسانی به مبرم ترین نیاز جنبش کنونی پاسخ خواهند داد؟ -  کورش عرفاني

نشست اول اکتبر در ژنو !  - مجيد مشيدي

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©