Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Thursday 22 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرمیان ماه من تا...
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


وقتی فرهنگ یک ملتی را طوری برنامه ریزی کنند که پس از یک قیام ضد دیکتاتوری به ناگاه عکس رهبر جنبش را در ماه ببیند، و برای بیرون کشاندن آن چهره خبیث از روی ماه، هزاران انسان پاک اندیش می بایست جان فدا کرده و بر چوبه دار بوسه بزنند، امروز کار باید به اینجا ها بکشد که یک شیخی پایان روزه گیری را امروز اعلام کند و شیخ دیگری فردا.

 

اگر از جنبه سیاسی این واقعیت بگذریم که خامنه ای برای پافشاری بر اینکه رهبر شیعیان دنیا است، یکشنبه را با عجله عید فطر خواند و یک عده باورمند به رهبری او هم پشتش خم و راست شدند، و باز این نکته را در نظر نگیریم که آیت الله هایی چون منتظری و زنجانی و صانعی وموسوی اردبیلی برای دهان کجی به این رهبر شیعیان دوشنبه را عید فطر واقعی اعلام کرده اند که خود حاکی از درگیری در میان جماعت معمم و مکلاه وابسته به معممین است، و اگر فشار شعارهای غیر خودی ها در راهپیمایی روز قدس را در نظر نگیریم، دوباره مجبوریم به این نکته اشاره کنیم که یکی از دلایلی که ملت ایران چنین ستمدیده است، همین نگاه بر ایدئولوژی 1400 سالهء گرد و خاک خوردهء روی ماه دیده و ندیده است.

در جایی که کامپیوتر و توانمندی انفورماتیک پیشرفته مرزهایی را در می نوردد که چند سال پیش غیر قابل تصور بود، هنوز امت همیشه در صحنه باید پس از 30 روز روزه گیری، چشم به دهان چند آیت الله باشند که به لحاظ علم ستاره شناسی فرق ماه و خورشید را نمی دانند، و خود محتاج چند کارشناسند.

و درست در چنین زمانی که مردم گیر کرده اند که بالاخره روز بگیرند یا نگیرند، خامنه ای و اوباما و نتانیاهو برای همدیگر پیام های برادارانه ارسال کرده و امنیت یکدیگر را تضمین می کنند.

آیت الله ها (عید فطر امروز، و یا عید فطر فردا) در یک نکته مشترکند - یکی از دلایل برای سبز خواندن این جنبش این است که عبای ایدئولوژی حاکم که لای در مانده را نجات خواهد داد.

علی ناظر

30 شهریور 1388

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©