Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


سرفصل اخبار - راه پیمایی روز قدس
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


 
 

روی یو تیوب کلیک کنید

 
 
 
لطفا روی عناوین خبر کلیک Ú©Ù†ÛŒØ¯
 
 
 
 

سبز پوشان روزه خوار 

 

منتظری زنده باد،صانعی پاینده باد

هجوم به معترضان با گاز اشک آور Ùˆ باتوم 

تظاهرات صدهاهزار تن از مردم تهران بر علیه دولت کودتا  

 

حضور گسترده معترضان در روز قدس در ایران

احمدي نژاد در نماز جمعه روز قدس 

خطبه دوم احمد خاتمی 

مموتی تا اینجا یک سوتی 

 

 

حضور پرشمار معترضان در راهپیمایی روز قدس

حملۀ فیزیکی به محمد خاتمی Ùˆ میر حسین موسوی در تهران 

دهها هزار طرفدار موسوی در خیابان های تهران  

ایسنا شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روسیه، Ùˆ... را Ø³Ø§Ù†Ø³ÙˆØ± کرد 

 

خروش« مرگ بر ديكتاتور» در نقاط مختلف تهران 

قطعنامه‌ي راهپيمايي سراسري روز جهاني قدس

کروبی 11 صبح روز قدس از میدان هفت تیر راهپیمایی می‌کند

راهپیمایی کنندگان حامی احمدی نژاد با اتوبوس به تهران رسیده اند!

روز قدس؛ با مردم در نفي خشونت و استبداد همنوا خواهیم شد

محتشمي‌پور:روز قدس مساله سياسي و گروهي نيست

شمارش معكوس راه پیمایی روز قدس

 

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©