Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Thursday 22 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

یادداشت روز

* جامه ات شویم شپشهایت کشم  علی ناظر

* تناقض در پیام  علی ناظر

* عادت  علی ناظر

* چه سال بدی  علی ناظر

* حرف کهنه ای که تازه است  علی ناظر

* دنیای خر تو خر جمهوری اسلامی  علی ناظر

* شایعه «مرگ ظالمان»  علی ناظر

* خر لنگ  علی ناظر

* خودسر  علی ناظر

* فاشیسم و دو رویی  علی ناظر

* ساختار شکنی  علی ناظر

* ایرج عزیز  علی ناظر

* آن کار دیگر می کنند  علی ناظر

* به نام آزادی  علی ناظر

* ما و جنگ طلبی  علی ناظر

* جهت اطلاع
نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون
  علی ناظر

* حرمت انسانی!  علی ناظر

* نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون  علی ناظر

* دموکراسی و پاسپورت  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش چهارم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش سوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش دوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس – بخش اول  علی ناظر

* 1929  علی ناظر

* صاحب مردهء صاحب مرده  علی ناظر

* من در اقلیت هستم  علی ناظر

* تا چه اندازه؟  علی ناظر

* نتیجه بحث آزاد  علی ناظر

* زوج خوشبخت  علی ناظر

* پرسش و پاسخ
در باره «انتخابات» عراق و پيامدهاى آن
  علی ناظر

* شکوائیه  علی ناظر

* خامنه ای در کوچه و بازار  علی ناظر

* خود کرده را تدبیر نیست  علی ناظر

* رئال پلیتیک «جبهه (وسیع) مردم» (بخش سوم)  علی ناظر

* «جبهه (وسیع) مردم» و چند ماده  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش اول) همبستگی آری، ولی...  علی ناظر

* کوتاه و مهم  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی به رضا پهلوی  علی ناظر

* یک پیام، یک التزام، یک بایست  علی ناظر

* مواجهه آزادیخواهانه و دموکراتیک؟  علی ناظر

* مردم قدرناشناس  علی ناظر

* ساعت 5:30 بامداد امروز بهنود شجاعی اعدام شد  علی ناظر

* یادداشت سه روز اخیر  علی ناظر

* دیدگاه در حال بازسازی است  علی ناظر

* هتاکی به رنگ سبز  علی ناظر

* 10000  علی ناظر

* تفاوت دو اخلاق  علی ناظر

* Iran s Crises Site - English  علی ناظر

* بولتن بحران جایگزین سایت دیدگاه  علی ناظر

* تودهنی سیستماتیک به یاوه سرایان  علی ناظر

* تأمل و تفسیر با شما  علی ناظر

* جنگ و صلح شيرين عبادي  علی ناظر

* پاسخ دولت انگلستان به کاربران سايت ديدگاه (سايت بحران)  علی ناظر

* 34 منهاي 1  علی ناظر

* مجاهدين و تکرار مکررات  علی ناظر

* بدون تفسير  علی ناظر

* پاپوش  علی ناظر

* گُل بود به سبزه نيز آراسته شد  علی ناظر

* توبه بي توبه  علی ناظر

* بي بي سي را چه مي شود؟  علی ناظر

* «يادداشت روز»  علی ناظرتودهنی سیستماتیک به یاوه سرایان
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


هفته پیش در عکس العمل به تهمت های سخیفی که به دیدگاه زده شده بود، در نامه ای نوشته بودم:
 
«...من از شما اکیدا می خواهم که به نهاد اطلاعات و ضد اطلاعات مجاهدین ابلاغ کنید تا در اسرع وقت و بدون هیچگونه پرده پوشی، کلیه اطلاعات و مدارکی که ثابت می کند علی ناظر وابسته به رژیم است را علنا و برای ثبت در تاریخ، منتشر کنند. بگذار یکی دیگر از عناصر رژیم افشا شود. اگر سکوت کنید و یا نتوانید چنین مدارکی (حداقل یک مدرک) را ارائه دهید، چون چنین اتهامی بی پایه و دست ساز عناصر وزارت اطلاعات رژیم که در سایتهای هوادار مجاهدین نفوذ کرده اند، است...»  
من
یک هفته مهلت داده بودم، ولی می دانستم که در چنین مواردی یک روز هم کافی است. و اگر مجاهدین پشت این معرکه باشند یک ساعت هم کافی است. بنابراین سکوت مجاهدین یک تودهنی همیشگی به یاوه سرایان و هوادارنمایان است. خیلی ها به من ایراد گرفتند که چرا تو اصلا وارد اینهمه مقولات پیچیده می شوی. ما می دانیم و تو می دانی، و حتی مجاهدین میدانند که همهء این حرفها تهمت است. «ولشون کن». همین که اینهمه شخصیتهای سیاسی، اعضای شورای ملی مقاومت، اعضای کمیتهء مرکزی و کادر سازمانهای چپ، شاعر و نویسنده و هنرمند، و هواداران مجاهدین با دیدگاه همکاری می کنند و برای دیدگاه مطلب ویژه می نویسند خود بیانگر مردود شمردن کلیه اتهامات است. اگر چنین احتمالی وجود داشت، آیا اعضای شورای ملی مقاومت، بنا به الزامات شورا، می توانستند به دیدگاه نزدیک شوند ؟
برای من اینبار، موضوع بر سر کشیدن یک دندان پوسیده 8 ساله بود. از تأسیس سایت دیدگاه، به مدت 8 سال این هوادارنمایان، هر روز با یک نام و بهانهء متفاوت ولی همیشه مخفی در پشت نام مجاهدین به من و دیدگاه تهمت زده اند. اگر پشت نام مجاهدین قایم نمی شدند، هر چه دلشان می خواست می توانستند بنویسند. نه تنها باعث رنجش نمی شد، بلکه به اندازهء لحظه ای هم به آن توجه نمی کردم.
باید همه چیز خیلی رُک و صریح و روباز بیان می شد. پاسخ شخصی من به این اراجیف کافی نبود. باید خود مجاهدین جوابی سیستماتیک به این قبیل (مثلا) هوادارانشان می دادند.
  
تودهنی به یاوه سرایان
مطمئن هستم که این هوادار نمایان حرفهای مسعود رجوی را نمی فهمند، اما آنها که اطلاعیه های مجاهدین را می نویسند خوب می فهمند که مسعود رجوی[مسعود رجوی: 12 تیر] چه می گوید: «...اما اگر با اين رژيم كه پليدي و نحوست  اول و آخراست, مرز سرخ ندارد, اگربااين رژيم,بنحوي درهم وهم جبهه وهم خط وهم موضع شده و مرز بندي و روزه ملي و ميهني دربرابر اين رژيم را ولو باندازه يك قطره يا يك گرم و به اندازه يك قدم يا يك قلم شكسته باشد, هركس كه ميخواهد باشد , در هر رده ومقام و مرتبت و مسئوليتي هم كه بوده , خائن و خيانت پيشه حقيري بيش نيست. نبايد به او نزديك شد . نبايد به او ميدان داد. بايد او را افشاوطردو تحريم كرد. ديگر شايسته هيچ اعتماد و احترامي كه از خون شهيدان سرچشمه گرفته نيست .«
به زبانی ساده تر، اگر مجاهدین، پس از آگاهی از محتوای آن مطلب اهانت آمیز و اتهامات سخیف در سایتهای (مثلا) هوادار مجاهدین، ذره ای به همسویی دیدگاه با رژیم شک داشتند و یا حتی فکر می کردند که دیدگاه «بااين رژيم,بنحوي درهم وهم جبهه وهم خط وهم موضع شده و مرز بندي و روزه ملي و ميهني دربرابر اين رژيم را ولو باندازه يك قطره يا يك گرم و به اندازه يك قدم يا يك قلم شكسته» نادیده گرفته، و یا فقط حس می کردند که دیدگاه (آنطور که در آن سایتها سخیفانه آمده است) «در عمل همچون گردانندگان جنایتکار رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات بدنام» رفتار می کند، باور کنید بی امان و بدون پرده پوشی و ملاحظه موضعی صریح و سریع می گرفتند.

عدم
موضعگیری مجاهدین، مخصوصا پس از فضایی که بوجود آمد، در اصل تو دهنی سیستماتیک و محکمی به تمام یاوه سرایانی است که به مدت 8 سال پشت نام مجاهدین سنگر گرفته و به دیدگاه اهانت کرده اند. سکوت مجاهدین تأکیدی بود بر پوچ بودن اتهامات 8 ساله در بارهء علی ناظر و یا دیدگاه.
من هرچه می نوشتم و اگر به تک تک موارد اتهام پاسخ می دادم، نمی توانستم بهتر و روشن تر از سکوت معنی دار، و عکس العمل مجاهدین موضع بگیرم.
رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است، بهار فراخواهد رسید
علی ناظر – 24 امرداد 1386
دیدگاه[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©