Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرچرا فراخوان
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


گفته مي شود که زور را بايد با زور پاسخ گفت.
مي گويم تفاوت بين فرد/نيروي آزاديخواه که به آزادي بيان، حقوق مدني و قانون احترام مي گذارد، با فرد/نيروي ارتجاعي، تروريست، آنارشيست و ضد آزادي بيان و مطبوعات و انديشه در اين است که اولي با دشمن/مخالف خود آنگونه برخورد مي کند، که با او برخورد شده است.
اگر دشمن مرتجع اسلحه بدست بگيرد بايد عليه او مسلح شد، اما اگر با کلمه و قانون با تو برخورد مي کند، بايد در همان چارچوب تنظيم رابطه کرد.
من با رفيقان و دوستان ديدگاه موافقم که تغيير در داخل شکل گرفته و عاقبت روزي فراخواهد رسيد که تغيير و سرنگوني نظام اسلامي، بر مخالفان آزادي و مماشاتگران، چه بخواهند و چه نخواهند، تحميل بشود. من همچنين با دوستاني که براندازي رژيم را تنها از طريق قهرآميز و در موازات جنبشهاي اجتماعي ارزيابي مي کنند، موافقم.
ولي نه موافقت با نگرش اول و نه موافقت با روش دوم بايد باعث شود که پايبندي خود به اصل پايه اي مبارزه براي آزادي را ناديده بگيرم.
غرب مجاهدين را تروريست ناميده است. براي لحظه اي و در چارچوب ذهني و قوانين مدني اين موضوع را بررسي کنيم. وزيران کشورهاي غربي که عضو دولتهايي که منتخب مردم اروپا هستند اين تصميم را گرفته اند. اين تصميم در جهاني آزاد، آزادانه گرفته شده است. اين تصميم در جهاني گرفته شده است که مي توان عليه آن در تمامي مدارج حقوقي اعتراض کرد. دهانت را نمي بويند، به بندت نمي کشند، و اگر در 17 ژوئن تو را اسير کنند، بخاطر همين اصول و قوانين مجبورند که تو را آزاد کنند.
آري، زور را بايد با زور پاسخ گفت، اما اگر کليه راه هاي قانوني بر تو بسته شود. زور را بايد با زور پاسخ گفت اگر آزادي مطبوعات و بيان از تو گرفته شود. اگر احساساتي شويم و زور را در برابر زورگويي و اجحاف و تهمت و برچسبهاي ناچسب به کار ببريم آنوقت ما تروريست هستيم؛ آنارشيست هستيم. ما عليه قوانين و مصوبات قابل قبول جامعه، ايجاد وحشت کرده ايم. بخاطر اجحافي که به ما شده و مي توانيم عليه آن از طرق مختلف قانوني اعتراض کنيم، ما انسانهاي بيگناه را قرباني تضاد بين خود و سيستم زورگو و مماشاتگر کرده ايم. اين زور در برابر زور، چشم در برابر چشم، و اين قرباني گرفتن يعني تروريسم، و تروريسم شکل دهندهء ماهيت آزاديخواهان نيست.
در فراخوان چند خطي ديدگاه [1]، به يک تصميم اعتراض شده است. کار ديگري از عهدهء امضا کننده بر نمي آيد مگر طي کردن مراحل حقوقي و قانوني و اعتراض در اشکال مختلف – از تظاهرات و گردهمايي هايي چند هزار نفره تا فراخوان ها – اعتراض حق قانوني ماست. البته «نتيجه» هميشه بر وفق مراد نخواهد بود. گاهي از اوقات مانند هر اقدام حقوقي و قانوني، در کشور هاي قانونمند، به سود و گاهي از اوقات به ضرر «ما» مي شود. «ما» نمي توانيم، آن روزي که نتيجه به نفع ما شده است تبديل شويم به افرادي که به قانون احترام مي گذارند و روزي که مغبون شديم، اعتراض خود را عليه زورگويي و مماشات، با زور و گلوله پاسخ بگوييم.
سازمان مجاهدين خلق، يک سازمان مدافع منافع خلق است، و نه يک سازمان تروريستي. اين را همه مي دانند. هم آنهايي که بر ادامهء زدن اين برچسب اصرار مي ورزند و هم آنهايي که مخالف آن هستند. براي سازمان مجاهدين خلق و کليه افرادي که مي خواهند نام مجاهدين از اين ليست حذف شود، يک راه بيشتر در پيش روي نيست، اعتراض، و باز اعتراض، و باز حضور در دالانهاي دادگاه ها، و باز تکرار مکررات.
ديدگاه، به عنوان يک رسانه، اين اعتراض را در چند خط فورموله کرده است. حمايت از اين چند خط هيچ تعهد اخلاقي، سياسي و يا ايدئولوژيکي را بر فرد امضا کننده تحميل نمي کند. پيام ساده است: ما به اين تصميم معترض هستيم. يعني ما معتقديم که مجاهدين تروريست نيستند. همين. بقيه بحثهاي سياسي، و يا اختلافات در روشهاي سرنگوني طلبانه و يا مخالفت ما با مجاهدين بخاطر روسري و دست ندادن و جمهوري دموکراتيک اسلامي و برخوردهاي رفيقانه با آمريکا داشتن و اين و آن و فلان و بهمان، همه و همه بر سر جاي خود باقي مي ماند، اما با اشراف به اين واقعيت، تأکيد مي کنيم که : «مجاهدين تروريست  نيستند». ديدگاه وظيفهء خود مي داند که براي اعادهء حيثيت و «حق دفاع از خود» مجاهدين اين حداقل را انجام دهد.
به عنوان حُسن ختام. در برابر زورگويي رژيم که به هيچ قانون و حقوق سادهء فردي باور نداشته و احترام نمي گذارد، بايد با زور و گلوله پاسخ داد.
شاد باشيد.
علي ناظر – 10 تير 1386

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©