Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Thursday 22 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

یادداشت روز

* جامه ات شویم شپشهایت کشم  علی ناظر

* تناقض در پیام  علی ناظر

* عادت  علی ناظر

* چه سال بدی  علی ناظر

* حرف کهنه ای که تازه است  علی ناظر

* دنیای خر تو خر جمهوری اسلامی  علی ناظر

* شایعه «مرگ ظالمان»  علی ناظر

* خر لنگ  علی ناظر

* خودسر  علی ناظر

* فاشیسم و دو رویی  علی ناظر

* ساختار شکنی  علی ناظر

* ایرج عزیز  علی ناظر

* آن کار دیگر می کنند  علی ناظر

* به نام آزادی  علی ناظر

* ما و جنگ طلبی  علی ناظر

* جهت اطلاع
نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون
  علی ناظر

* حرمت انسانی!  علی ناظر

* نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون  علی ناظر

* دموکراسی و پاسپورت  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش چهارم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش سوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش دوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس – بخش اول  علی ناظر

* 1929  علی ناظر

* صاحب مردهء صاحب مرده  علی ناظر

* من در اقلیت هستم  علی ناظر

* تا چه اندازه؟  علی ناظر

* نتیجه بحث آزاد  علی ناظر

* زوج خوشبخت  علی ناظر

* پرسش و پاسخ
در باره «انتخابات» عراق و پيامدهاى آن
  علی ناظر

* شکوائیه  علی ناظر

* خامنه ای در کوچه و بازار  علی ناظر

* خود کرده را تدبیر نیست  علی ناظر

* رئال پلیتیک «جبهه (وسیع) مردم» (بخش سوم)  علی ناظر

* «جبهه (وسیع) مردم» و چند ماده  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش اول) همبستگی آری، ولی...  علی ناظر

* کوتاه و مهم  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی به رضا پهلوی  علی ناظر

* یک پیام، یک التزام، یک بایست  علی ناظر

* مواجهه آزادیخواهانه و دموکراتیک؟  علی ناظر

* مردم قدرناشناس  علی ناظر

* ساعت 5:30 بامداد امروز بهنود شجاعی اعدام شد  علی ناظر

* یادداشت سه روز اخیر  علی ناظر

* دیدگاه در حال بازسازی است  علی ناظر

* هتاکی به رنگ سبز  علی ناظر

* 10000  علی ناظر

* تفاوت دو اخلاق  علی ناظر

* Iran s Crises Site - English  علی ناظر

* بولتن بحران جایگزین سایت دیدگاه  علی ناظر

* تودهنی سیستماتیک به یاوه سرایان  علی ناظر

* تأمل و تفسیر با شما  علی ناظر

* جنگ و صلح شيرين عبادي  علی ناظر

* پاسخ دولت انگلستان به کاربران سايت ديدگاه (سايت بحران)  علی ناظر

* 34 منهاي 1  علی ناظر

* مجاهدين و تکرار مکررات  علی ناظر

* بدون تفسير  علی ناظر

* پاپوش  علی ناظر

* گُل بود به سبزه نيز آراسته شد  علی ناظر

* توبه بي توبه  علی ناظر

* بي بي سي را چه مي شود؟  علی ناظر

* «يادداشت روز»  علی ناظرپاسخ دولت انگلستان به کاربران سايت ديدگاه (سايت بحران)
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


همانطور که بخاطر داريد در پي اسير شدن پرسنل نيروي دريايي انگليس، و متشنج شدن روابط حسنهء دولت انگليس با رژيم ايران، سايت بحران نتيجهء اولين پروژه خود - تهيه توماري که مخاطب آن توني بلر نخست وزير انگليس بود، را گزارش کرد [1]. در اين نامه که تنها در عرض 2 روز ( آخر هفته) از حمايت 100 نفر با اسم و رسم و محل اقامت واقعي (بدون استفاده از اسامي مستعار) برخوردار شد، امضا کنندگان بر 4 محور اصلي تأکيد داشتند:
1- مردم انگليس يا مردم ايران را بايد از سياستمداران جدا کرد..
2- رژيم اسلامي تروريست و ضد خلق است و بايد در کليت تغيير کند.
3- سياست هاي دولت توني بلر دست رژيم اسلامي را در پيشبرد اعمالش در خاورميانه باز گذاشته است.
4- جنگ محکوم است، و امضا کنندگان با دخالت نظامي بيگانگان مخالفند.

2 روز پس از ارسال نامه، در تاريخ 4 آوريل نامه اي از دفتر توني بلر به اين مضمون دريافت شد:
«.... نخست وزير از من خواسته است که از شما بخاطر نامه و ضميمه اي [منظور ليست اسامي است] که ارسال کرده ايد تشکر کنم. ايشان از توجه شما و اينکه زحمت کشيده و نامه نوشته ايد ابراز خرسندي کرده و تذکر دادند که به نکات مندرج در آن نامه توجه لازم مبذول شود.  ايشان همچنين توصيه فرمودند که نامهء شما به وزارت خارجه [ميز ايران] ارسال تا آنها هم از نکات مندرج در نامهء شما مطلع شده و در صورت لزوم پاسخ مبسوط ارائه دهند.... – امضا: »

با وجوديکه اين نامه در 4 آوريل دريافت شده بود، من ترجيح دادم که تا دريافت پاسخ وزارت خارجه گزارشي به شما ياران ندهم.
در تاريخ 7 ژوئن 2007، از وزارت خارجه [گروه هماهنگ کننده – ايران] يک نامهء دو صفحه اي دريافت شد. که مضمون و خلاصهء آن به شرح زير است:
« ... با تشکر از نامهء شما به نخست وزير در ارتباط با دستگيري پرسنل دريايي و قايق آنها بوسيلهء نيروهاي ايراني در تاريخ 23 مارس 2007 که [نامه از طريق دفتر نخست وزير] در تاريخ 21 مه 2007 دريافت شد [جهت توجه کاربران ما يک کپي از نامه را در همان 2 آوريل مستقيما بهوزارت خارجه ارسال کرده بوديم].
ما کاملا مطمئن هستيم که پرسنل ما در آبها عراق و تحت مصوبات ملل متحد و بنا به درخواست دولت عراق، انجام وظيفه ميکردند. همانطور که مي دانيد اسرا آزاد شده اند. آزادي آنها تنها از طريق ديپلماتيک [در تهران و لندن] و  بدون هيچگونه مذاکره و يا معامله، صورت گرفت. ما در اين رابطه از حمايت ملل متحد، اتحاديهء اروپا و بسياري از هم پيمانانمان برخوردار بوديم...»

نامه در ادامه به موضعگيري هاي علني وزير دفاع  در 16 آوريل و 24 آوريل  اشاره کرده و به تشکيل دو کميتهء حقيقت ياب تحت مديريت/رياست ژنرال فولتن و ديگري زير نظر توني هال اشاره ميکند و در پايان مي نويسد که «... به شما اطمينان مي دهيم که درسهاي لازم آموخته شده و گامهاي لازم در آينده برداشته خواهد شد... امضا».

همانطور که مستحضر هستيد دولت انگلستان به ما اطمينان مي دهد که درسهاي لازم را آموخته است، سوال اين است که آيا ما و مردم ايران به اين تعهد باور داريم؟
علي ناظر 24 خرداد 1386
[جهت توجه: اين ترجمه ها نقل به مضمون است و دقيق نيست، اما بيان کنندهء محتواي نامه ها هستند].

نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي][Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©