Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظربدون صغري و کبري
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


مستقيم و بدون صغري و کبري چيدن مي روم به سر اصل مطلب.
30 ژوئن نزديک است و مجاهدين مي خواهند تظاهراتي، عمدتا براي خروج نامشان از ليست تروريستي، در فرانسه برپا کنند. قبلا نوشته بودم که بايد از اين تظاهرات حمايت کرد و در آن شرکت کرد. از من پرسيده شده که چرا؟ و باز هم پرسيده شده که مگر مجاهدين مسلمانان دو آتشه و روسري بر سر و معتقد به رهبري عقيدتي (بقول آنها: بخوانيد ولي فقيه) نيستند؟ چرا بايد يک نيروي چپ که به آزادي و دموکراسي و جدايي دين از دولت و... معتقد است خود را تبديل به سياهي لشگر مجاهدين کرده و با هزينه کردن از خود منافع حاصله را به جيب مجاهدين که با آمريکا و نئوکان ها دمخورند بريزد؟
راست و صداقتش جوابي براي  اينهمه سوالهاي پر پيچ و خم ندارم که بدهم، اما با اجازه و بدون اينکه بخواهم طفره بروم اين سوالات را با چند سوال و به گونه اي ديگر پاسخ مي دهم:
1- آيا به نظر شما مجاهدين تروريست هستند؟ اگر نيستند و باور شما اين است که نيستند و اگر مي دانيد که غرب مي خواهد اين برچسب را، با زور سريشم هم که شده، به پيشاني مجاهدين بچسباند تا با خيال راحت بتواند با رژيم لاس بزند، اگر واقعا به اين چند نکته باور داريد، پس بايد در اين تظاهرات شرکت کرد.
2- آيا مخالف با حملهء هوايي آمريکا و شرکا به پايگاه اشرف و کشتار چندين رزمندهء مجاهد و افسر ارتش آزاديبخش هستيد؟ آيا مخالف خلع سلاح مجاهدين به زور بمب باران هستيد؟ آيا موافقيد که اين سلاحها تنها عليه رژيم جمهوري اسلامي به کار گرفته مي شد؟ آيا موافقيد که برندهء اسارت مجاهدين در اشرف تنها رژيم جمهوري اسلامي و جهانخواران است؟ اگر پاسخ شما به اين سوالها مثبت است، پس بايد در تظاهرات شرکت کرد.
3- آيا اسارت مجاهدين در اشرف، دستگيري مريم رجوي و يارانش در پاريس، تروريست خواندن مجاهدين و محدود کردن فعاليتهاي شوراي ملي مقاومت، ناديده گرفتن رأي دادگاه اروپا به وسيلهء وزراي خارجهء اروپا، و مذاکرهء اخير آمريکا و رژيم بر سر مجاهدين در عراق، به نفع منافع خلق است؟ اگر نيست، پس بايد در اين تظاهرات شرکت کرد.
4- آيا اگر مجاهدين خطري براي رژيم نبودند و رژيم و آمريکا به آن اشراف نداشتند، باز هم با يکديگر بر سر مجاهدين مذاکره مي کردند؟ آيا خطرناک بودن مجاهدين براي رژيم مترادف با سرنگوني طلب بودن آنها نيست؟ آيا سرنگوني طلب بودن آنها خواسته و يا ناخواسته مجاهدين را در جبههء خلق قرار نمي دهد؟ اگر مجاهدين عضوي از جبههء خلق هستند، پس بايد در اين تظاهرات شرکت کرد.
5- مي پرسم: اگر مجاهدين در ليست تروريستي ابقا شوند، اگر در پايگاه اشرف دائم العمر اسير بمانند، و اگر دم و دستگاه و تشکيلات و دنگ و فنگ و دکان مجاهدين تخته شود، آيا روند سرنگوني رژيم تسريع مي شود؟ اگر تسريع مي شود، اگر من و تو و او و ما و شما مي توانيم در نبود مجاهدين رژيم را سرنگون کنيم، حتي يک روز زودتر، پس بايد در اين تظاهرات شرکت نکرد. بايد چوب لاي چرخ مجاهدين شد، بايد با لابي ها رژيم همکاري کرد تا هر چه بيشتر پاپي مجاهدين شده و خلاصه بايد بر سر راه آنها سنگ شد. ولي اگر به اين باور نداريم، واقعا باور نداريم که مي توانطم بدون مجاهدين رژيم را سرنگون کنيم، پس بايد در اين تظاهرات شرکت کرد.
بايد با تمام توش و توان کمک کرد تا مجاهدين از ليست تروريستي خارج شوند. پس از آن مي توانيم و بايد آنقدر به آنها انتقاد کنيم تا تمام کم و کاستي هايشان را برطرف کنند. اما بايد اول به آنها ياري رساند تا اين سد رژيم ساخته از جلوي آنها برداشته شود، و براي اين منظور اول بايد با خودمان روراست باشيم.
تا به آنجايي که به ديدگاه برمي گردد، ديدگاه با تمام توش و توان خود، تا خروج نام مجاهدين از اين ليست دشمن شاد کن، از تمام تظاهرات مجاهدين حمايت مي کند.
علي ناظر – 23 خرداد 1386[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©